İslam Ülkeleri web sitesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden müteşekkil bir ekip tarafından yürütülen sanal bir proje olarak geçen yıllarda faaliyete geçti.  Proje, dünya üzerinde muhtelif coğrafyalara yayılmış bulunan Müslümanların yaşadıkları bölgeleri; tarih, nüfus, coğrafya, siyasi yapı, iktisat, kültür ve sanat gibi değişik disiplinler altında incelemeyi hedefliyor. 

Sitede neler var?

Ülke Raporları
 
Nüfusunun çoğunluğunu  müslümanların oluşturduğu ülkeler dikkate alınarak hazırlanmış. Projenin ana damarı olan ülke raporaları ülkeleri tanımamızı sağlıyor. Ülkelerin içerikleri hakkında bilgi vermek için çeşitli başlıklar oluşturulmuş.
 
Ülkelerin özellikleri dikkate alınarak oluşturulan başlıklar çeşitli kaynaklardan özet olarak derlenmiş. Tarih, Coğrafya, yönetim, iktisat, nüfus,kültür-sanat, multimedya, linkler ve görüşler başlıkları bulunmakta ve başlıkların içeriğide alt başlıklar altında ele alınmaktadır.
 
Haberler
 
Haberler bölümü İslam Ülkelerinde önemi gelişmeleri ele alıyor. Ülkelerin siyasi ve sosyal hayatına yön veren haberler karşımıza çıkmakta. 
 
Makaleler
Sitenin yazarları ve İslam Ülkeleri hakkında yazılar yazan akademisyen ve basın mensuplarının yazıları yayınlanıyor. Bunlara ek olarak röportajlarda bu kısma dahil edilmiş. 
 
Harita
Nüfusunun çoğunluğunun müslüman olduğunu ele alan proje istatiki bilgileri ihmal etmemiş. Haritalar bülümünde istatistiki bilgiler veriliyor. Nüfusun dağılışı bilgileri bu haritalarda mevcut.
 
Hakkımızda 
 
Bu bölümde sitenin içeriği amaçları belirlenmiş. Hedefler şöyle sıralanıyor.
Hedeflerimiz
 
1. Nüfusunun büyük çoğunluğunu Müslümanların teşkil ettiği ülkeleri ve bu ülkelerin değişik açılardan araştırılmasını, Müslüman azınlıkları barındıran ülkeleri ve bu azınlıkların incelenmesini hedeflemekteyiz. 
 
2. Proje kapsamına giren coğrafyalarla ilgili tek tek hazırlanmış birçok çalışma, araştırma dosyası ve web sitesi olmasına rağmen derli toplu, kolay ulaşılabilir ve güvenilir kaynaklar bulmanın zor olduğunu gözlemledik. Bu anlamda hedefimiz bu eksikliği gidermeye çalışmak, kolay ulaşılabilir ve güvenilir bir kaynak sunmaktır.
 
3. Dünya Müslümanlarını ortak paydada birleştiren "İslam Kültür ve Medeniyeti"`nin farklı coğrafyalardaki tezahürleri üzerine yoğunlaşmak sureti ile bu alandaki zenginliğin gözlemlenmesine katkıda bulunmak.
 
4. Yeryüzünde muhtelif coğrafyalarda savaş hali, afetler, kıtlık ve salgın hastalık gibi zor şartlar altında hayatlarını idame ettirmek durumunda olan kardeşlerimizin dertleriyle dertlenebilmek ve bir vesile ile onlara yardımcı olabilmeyi hedeflemekteyiz. 
 
5. Projenin seyri içerisinde proje kapsamına giren bölgelerde temsilcilikler oluşturup yerinden ve güncel bilgi akışını sağlayabilmeyi hedeflemekteyiz.
 
6. Proje kapsamına giren ülkelerde bir yıl içerisinde gerçekleşen önemli olayları ve gelişmeleri her yılın sonunda bir "e-dergi" olarak sitede sunmayı hedeflemekteyiz.
 
7. Projeyi Arapça ve İngilizce dil seçenekleriyle zenginleştirerek proje kapsamına giren tüm coğrafyalardaki internet kullanıcılarına ulaşabilmeyi hedeflemekteyiz.
 
Son olarak ekip, iletişim ve misafir defteri bulunuyor. Bu bölümlerden ekibi tanıyabilir, iletişime geçebilir ve görüşlerinizi misafir defterinize yazabilirsiniz.
 
Siteye gitmek için: www.islamulkeleri.com


GENÇ'ın Yazısı.