İbrahim Çağlar / Genç Haber Merkezi

ABD Irak’tan çekildi, arkasında binlerce işkence, binlerce tecavüz, binlerce şehid bırakarak. ABD’nin yapmış olduğu bu zulmü, katliamı ABD’nin emperyal doğasından dolayı anlıyorum da dünyanın özelliklede İslam ülkelerinin buna sessiz kalmasını anlayamıyorum. Maalesef biz Müslümanların da tepkileri duygusal tepkinin ötesine geçemedi. Hatta bazı “hoşgörü” politikası izleyen kesimler bu zulme karşı gözlerini yumdular.

ABD çekildi fakat; Irak kendini toparlayamıyor (ya da toparlanmasına izin verilmiyor.) Mezhep çatışmaları alevlendi. Bombalar patlamaya masum insanlar ölmeye başladı.

Şiiler, Sunniler, Araplar, Kürtler hepsi Müslüman değil mi? Bütün Müslümanlar da kardeş değil mi? Peki bu kavga neden? Çünkü mezhepçi, hizipçi, ırkçı her bencillik, ümmet bilincine vurulan bir darbedir. Tarih çok açık bir şekilde gösterdi ki kardeşler arasında çıkan çatışmaların (mezhep çatışmalarının) galibi ve mağlubu yoktur, kurbanları vardır. Ortak bir söylem, ortak bir siyaset, ortak bir ahlak anlayışı, ortak bir ufuk üretemeyenler tarih yazamazlar ancak tarihin kurbanları olurlar. 
 
Irak İslam Yüksek Konseyi Başkanı Şii lider El Hekim Türkiye’ye geldi Cumhurbaşkanıyla, Başbakanla, Dışişleri Bakanıyla görüştü. Şii lider yapmış olduğu röportajda olumlu mesajlar verdi, Irak’ın geleceği konusunda da umutlu gözüküyor. El Hekim bu konuda “Irak’ta, herkesin kendi mezhebini rahatlıkla yaşadığı, diğer mezhepten vatandaşların da sıkıntı yaşamadığı bir gelecek düşünüyorum.” Diyor.
 
El Hekim’in düşündüğü gibi olabilir mi? Olabilir. Tarihten bir örnek vermek istiyorum. Osmanlı döneminde Osmanlı ve genel tebası Sunni olmasına rağmen Irak Şii uleması Osmanlının halifeliğini kabul etmişti. Bunu nostalji olsun diye söylemiyorum. Müslümanlar arasında ortak bir irade ortaya konabilir ve bu irade ile hareket edilebilir.
 
Her türlü bencilliklerden arınıp ortak bir irade ortaya koyabilelim ki İslam’la tüm insanlığa hitap edelim ve –İzmlerin bataklığında çırpınan insanlığı çekip çıkarabilelim.
 
Ortak bir irade sadece İslam devletlerinin kendi içinde değil, dünyadaki tüm İslam devletleri ve Müslümanlar arasında oluşturulmalı. Aslında Müslümanlar arasındaki kardeşlik oluşturulmamalı zaten var olan kardeşlik keşfedilmeli ve bilincine varılmalı.
 
Çözüm Kur’an ve Sünnet:
 
``Bütün müminler kardeştir. O halde, (her ne zaman araları açılırsa) iki kardeşinizin arasını düzeltin ve Allah`a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun ki O`nun rahmetine nail olasınız`` Hucurat suresi 10. Ayet

 “Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine yakınlıkta, şefkat gösterip birbirlerini koruyup kollamada bir vücut gibidirler. Vücudun herhangi bir yerinde bir rahatsızlık olduğunda; bunu, vücudun tüm uzuvları hisseder.” Hadisi şerif


GENÇ'ın Yazısı.