Merve Şanlı

Kar taneleri denilince akla ilk gelen isim "Snowflake Man" (kar tanesi adam) lâkaplı Wilson A. Bentley’dir.

Bentley, annesinin kendisine hediye ettiği mikroskop ile kar kristallerini inceleyip, resimlerini çekmiştir. 

1885 yılında fotomikrografi (mikroskopla fotoğraf çekme) tekniğini kullanarak kar tanelerini bütün detaylarıyla görüntülemeyi başaran Bentley, içinde 2500 kar tanesi fotoğrafının yer aldığı "Kar Kristalleri" adlı kitabını 1931 yılında yayımladı. Bu çalışması bilim ve fotoğrafçılık alanlarında yeni ufuklar açtı.
 
Bentley 1925 yılında kar tanelerinin güzelliği karşısındaki duygularını şu sözleriyle ifade ediyor: "Mikroskopla bakınca kar tanelerinin mucize güzelliğini fark ettim ve bu güzelliğin başkaları tarafından görülmemiş ve takdir edilmemiş olmasını utanç verici buldum. Her bir kristal, tasarım şaheseriydi ve her kar tanesinin şekli farklıydı. Kar tanesi eridiğinde bu tasarım sonsuza kadar kayboluyordu." 
 
Kar kristalleri üzerinde ilk araştırmaları yapan ABD`li Wilson Bentley, elli yıl boyunca kar kristalinin 6.000 fotoğrafı çekmiştir. 
 
Kar tanelerinin bu eşsiz güzelliği ve göz alıcı geometrisi Rabbimizin "Bedi" (örneksiz yaratan) isminin tecellisidir şüphesiz.
 
Su moleküllerinden oluşan kar kristalleri, su buharının bulutlardan geçerken soğuması ile şekillen(diril)ir. Cenâb-ı Hakk`ın sonsuz kudretiyle meydana gelen bu şaheserlerin şekillerinin birbirinden farklı olması da insanı düşünmeye sevkeden bir başka husustur. Aynı işlem sonucu, birbirinden farklı nice güzellikler yağar ötelerden... 
 
"Yerin içine gireni, ondan çıkanı; gökten ineni ve oraya çıkanı bilir. O, esirgeyendir, bağışlayandır." {Sebe, 1-2} 
 
Hayatımızdaki bu ince detaylara dikkat edersek şayet; üstün bir sanatın olduğunu görür, eserlerdeki güzellikleri müşahede eder ve müessire ulaşırız. Baktığımız her zerrede O`nu görür ve O`nu duyarız. Ve böylece:
 
"İman edenlerin ise imanları artar." {Tevbe 124} ayetinin sırrına nail oluruz inşaallah.
 
Benzeri yoktur. Zira "benzeri olmayan bir Yaratıcı"nın "ol" emriyle ol(durul)muştur.
 
"Göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Bir şeyi dilediğinde ona sadece "Ol !" der, o da hemen oluverir." {Bakara, 117}
 
Sübhanallah... 
 
Hiçbir zerrede emre itaatsizlik yok !
 
Kar kristallerinin de Rabbi olan Allah’ım ! Gökyüzünü başımızdan eksik etme…
 

Karın Oluşumu:


GENÇ'ın Yazısı.