A. Yasin Demirci

Taliban’ın Pakistan’daki desteği azalıyor. Taliban karşıtlığı yüzde 70’lere varırken, ABD’yi düşman görenlerin oranı da azımsanacak gibi değil: Yüzde 64.

2008’deki ankette Pakistanlıların yüzde 27’si Taliban için olumlu, yüzde 33’ü olumsuz görüş bildirirken, geri kalanı yorum yapmamıştı. Pew Küresel Davranışlar Projesi’nin 1254 kişiyle görüşerek yaptığı son anket ise bu görüşlerin çarpıcı biçimde değiştiğini gösteriyor. Buna göre, Pakistanlıların yüzde 70’i Taliban’a karşı çıkarken, yüzde 10’u onaylıyor. El-Kaide’ye destek yüzde 9’da.  Yüzde 64’lük kitle ise ABD’yi düşman belliyor. Afgan sınırında ortak terör karşıtı operasyonlar ABD’nin ‘ortak’ olarak görülmesine yetmiyor. ABD’ye destek oranı yüzde 9’da. ABD Başkanı Barack Obama da durumu değiştirmemiş. Obama’ya güven yüzde 13’ken, Pakistanlıların yüzde 58’i ABD’nin Pakistan’daki militan hedeflere saldırılarını bağımsızlığın ihlali görüyor. Amerikalıların tesellisi ise yüzde 53’lük kitlenin ABD ile ilişkilerin gelişmesinden yana çıkması.


GENÇ'ın Yazısı.