Zor sorularını yakınlarındaki imamdan daha çok Şeyh Google’a yönelten, kendilerini yakınlarındaki caminin cemaatinden daha çok Facebook ümmetine bağlı hisseden sanal nesle,  Müslüman 2.0’a hoş geldiniz…”

İnternetteki Müslüman aktivistleri bir araya getirmek amaçlı “Divan 2.0: İslam Ruhunun Sanal Savaşçıları” adlı toplantının duyurusu böyle başlıyor. Geçtiğimiz aylarda Londra’da, London School of Economics salonlarında gerçekleştirilen bu toplantıya divan adının verilmesi sebepsiz değil. Toplantıyı düzenleyenler Osmanlı’da halka açık olarak düzenlenen divan geleneğinin (Divan-ı Amm) canlandırılmasını amaçlamışlar. İngiltere’de faaliyet gösteren Radikal Orta Yol (The Radical Middle Way) adlı internet sitesi öncülüğünde gerçekleştirilen toplantı internetin bu anlamda fırsat olduğunu düşünen katılımcıları buluşturmuş. Soru cevap tarzında gerçekleşen ve sanal dünyadan katılımın da mümkün kılındığı buluşmada katılımcılar internetin Müslümanlar arasındaki tartışmalara nasıl katkıda bulunduğunu (ya da bulunmadığını) ve Batı’daki yanlış İslam algısını düzeltmek maksadıyla internetin nasıl kullanılabileceğini konuştular.

Bu tür toplantıların şeyhi Google, ümmeti Facebook olan birçok Müslüman için faydalı olacağı aşikâr.


Mehmet Lütfi Arslan'ın Yazısı.