“Andolsun, Allah, mü’minlere kendi içlerinden; onlara âyetlerini okuyan, onları arıtıp tertemiz yapan, onlara kitab ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar, daha önce apaçık bir sapıklık içinde idiler.” (Al-i İmran, 164) Demek ki hikmet öğretilebilen bir şey.

Demek ki hikmeti öğrenebilmek mümkün. Rabbimiz bizleri hikmeti öğrenebileceğimiz hikmet sahipleri ile karşılaştırsın ve hikmet sahibi kılsın. Amin.

“Allah, hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse, şüphesiz ona çokça hayır verilmiş demektir. Bunu ancak akıl sahipleri anlar.” (Bakara, 269)

Son olarak ekleyeceğim bir şey var: Belki de hikmeti çok uzaklarda aramamak lazım: “Hikmet dolu Kur’an’a andolsun ki…” (Yâsîn, 2)


Süleyman Ragıp Yazıcılar'ın Yazısı.