100 yıla yakındır bu millet Osmanlı’dan, geleneklerinden, dilinden, kültür ve medeniyetinden uzaklaştırılmaya çalışılıyor.

Sistemli politikalar, sinema, yazılı ve görsel basın ve en nihayetinde de internet bu unutturma, yok etme savaşında kullanılıyor. Bu ülkede Osmanlıca katledildi. Kültür ve medeniyetimiz, önemli adamlarımız unutturuldu. Âlimlerimiz hatırlatılmadı, değerlerimiz, düşüncelerimiz, özgürlüklerimiz özgürlük adı altında prangalar yedi.

Şimdi bir şeyler yapma vaktidir. Sadece Müslümanlara değil, diğer insanlara da yapılan, sonra da unutturulan haksızlıkları çatır çatır bu halka anlatacak bir tarih dergisine ihtiyacımız var. Tarih kitaplarındaki yalanlardan başlayıp, şu an kapitalizmin Türkiye’de temsilciliğini yapan bazı şirketlerin kurulma aşamalarına varıncaya kadar, asılan sürülen âlimlerimizden, “Evlâdı Kerbelayıh. Bihatayıh. Ayıptır. Zulümdür. Cinayettir” diyen Seyid Rıza’ya kadar, tarihe dair bilinmeyen ne varsa her şeyi içinde barındıracak bir dergiden bahsediyorum. Ve tarihe meraklı, tarih okuyan/tarihi okuyan tüm kardeşlerimden bu anlamda haber bekliyorum.


Yavuz Selim Güneş'ın Yazısı.