Özkan İş

İnsanlar için en önemli düşünme organının beyin olduğu kabul ediliyor günümüzde. Ancak Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Institute of HeartMath’ın müdürü Dr. Rolin McCraty gibi bazı bilim insanlarına göreyse, insan beyni bu işi tek başına yapmıyor. Dr. Rolin’in çalışmaları beyin ve kalp arasında ki iletişimin önemini kanıtlarken, kalbin aslında sadece mekanik değil, düşünmede de çok önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Hatta Dr. Rolin’in çalışmalarında sinirsel iletişimin başlangıcının büyük bir çoğunluğunun, kalpte ortaya çıktığını bulunmuş. Bu özelliğinden dolayı bazı çalışmalarda kalbin vücudun ikinci beyni olduğu söyleniyor.

Peki kalp bu kadar önemliyse, insanlarda kalbin düşünme üzerine eksikliği nelere sebep oluyor? Bu soru üzerine yapılan akademik çalışmalar gösteriyor ki kalbin beyin üzerindeki etkisinin olmaması insanların hastalıklara daha yatkın olmasına sebep olup, vücutlarındaki dengeyi de bozuyor. Birçok insanın kalbe çok zararlı olan stres ve mutsuzlukla yaşadığını düşünürsek, kalbin ve etkisinin günümüzde ne kadar bozulduğu ve kaç insanda görüldüğü hakkında ancak fikir sahibi olabiliriz.

Bilindiği gibi kutsal kitabimiz Kur’an-ı Kerim’in birçok ayetinde bazı insanların taşlaşmış kalplere sahip olduğu ve Peygamber Efendimiz`in (sas) dahi, Allah`ın dilememesi halinde bu kalpleri yumuşatmayı başaramayacağı vurgulamaktadır (Bakara:74, Maide:13 ve Nur:50). İnançlı insanın en büyük özelliklerinden olan iman, bilindiği gibi onda bir mutluluk ve kabullenme hissi sunuyor. Bu mutluluk ve kabullenmenin, kalbin normal çalışmasını ve beyin ile arasında normal bir iletişim sağlamasına yardım ettiğini bilimsel çalışmalar ışığında söyleyebiliriz. Sonuçta Allah’ın izniyle inanmayı veya inanmamayı seçenin biz olduğunu düşünürsek; aslında sağlıklı bir hayata da ilk adımı, davranışlarımız yoluyla biz atmış oluyoruz. Belki de bu yüzden, Peygamberimiz (sas) dahil hiçbir kimse, taşlaşmış kalplere yardımcı olamaz.

O kişilerin kalbi sadece Allah inayetiyle gelen düşünceler yoluyla açılabilir. 


GENÇ'ın Yazısı.