ABD Dışişleri Bakanlığı, yıllık dini özgürlükler raporunu yayımladı. Raporda her ülke tek tek yer alırken, Türkiye’de değinilen en dikkat çekici madde ise kamu kuruluşları ve üniversitelerdeki başörtüsü yasağı oldu.

2010 Dini Özgürlükler Raporunda, “Türkiye’de Anayasa’nın din özgürlüğünü sağladığı, diğer yasa ve politikaların da dinin genelde  serbestçe uygulanmasına katkıda bulunduğu, ancak laik devletin bütünlüğü ve varlığıyla ilgili anayasal hükümlerin bu hakları kısıtladığı”
görüşüne yer verildi.


Beytullah Demircioğlu'ın Yazısı.