U. Turgut Demirel

Kuran`da pek çok ayetle bildirilen dua ibadetinin, günümüzde bilimsel olarak da faydalarının ispatlanması Kuran`ın mucizevî özelliklerinden biridir. İmanın ve duanın hastaların üzerindeki olumlu etkisi ve tedavi sürecini hızlandırması doktorların da dikkatlerini çeken, tavsiye olarak dile getirdikleri bir konudur.

İbn-i Sina’ya göre duanın etkisi, dünyevi eğilimlerle semavi sebeplerin birlikte çalıştığı bir sonuç olarak ortaya çıkar. Dua esnasındaki yalvarış gökküreleri üzerine, tıpkı insanın hayalgücünün kendi vücudu üzerine tesir etmesi gibi, büyük kainatın kanunlarına göre fiziki bakımdan tesir eden ruhi bir etki olarak görülür. Toplu duanın ferdi olandan daha müessir olduğu da kaydedilmiştir.
 
Bir cerrah ve bilim adamı olan Alexis Carrel duayı odağa alan yazılarıyla tıpta bilinen yegane kişi sayılır. Alexis Carrel Not defteri’nde “Şüphe yoktur ki dua, hele duanın muayyen bir şekli, yani menfaatsiz ve gönülden geleni maddeye tesir edebilir” der. Lourdes kuruluşunun her yıl dua yoluyla şifa bulan ve mucizevari bir biçimde iyileşen hastaların listesini doktorların tanıklığıyla yayınladığını da ekler. Carrel Not Defteri’ne duaya dair şunları da yazmıştır: “Eğer dua ihlas, ısrar, süreklilik ve şiddetle yapılır ve koşulları yerine getirilirse, duacının her isteğini elde ettiği ve kapalı kapıların kendisine açıldığı görülür.” Bu konuda birçok araştırma mevcuttur.
 
Duke Üniversitesi`nin anjiyo operasyonu geçiren 750 hasta üzerinde yaptığı bir başka araştırmada da, "duanın iyileştirici gücü" bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Dua okuyan kalp hastalarının, ameliyattan sonraki birkaç yıl içinde ölüm oranlarının yüzde 30 daha az olduğu tespit edilmiştir. 
 
St Luke`s Hastanesinde tedavi gören kalp hastalarından, 466 tanesine din adamları dua okumuş, sonuç olarak kendileri için dua okunan hastaların %11 oranında daha çabuk iyileştiği ve rahatsızlık belirtilerinin azaldığı görülmüştür. 
 
Columbia Üniversitesi`nin yaptığı araştırmada üreme sorunları yaşayan kişiler için düzenli olarak dua okunmuştur. Bu kişilerde döllenmenin başarı oranı %8`den %16`ya çıkmıştır. Embriyonun sağlıklı bir şekilde büyüme ihtimali ise %25`ten %50`ye yükselmiştir. Duanın, inançlı olmanın gücü; elbette ki sadece bu yapılan araştırmalarla sınırlı değil…Ancak tüm bu örnekler, dua ve inançlı olmak ile çeşitli hastalıkların arasındaki bağlantının ispatlarından…
 
Dua ile ilgili çok önemli bir konu da şudur: Sözlü duanın yanı sıra kişinin fiili dua olarak çaba sarf etmesi de son derece önemlidir. Fiili dua, kişinin herhangi bir isteğine ulaşmak için elinden gelen her şeyi yapmasıdır. Örneğin hasta bir kişinin sözlü duanın yanı sıra mutlaka uzman bir doktora başvurması, kendisi için faydalı ilaçları kullanması, gerekli ise hastanede tedavi görmesi, hassas bir bakım altında olması da gerekebilir. Çünkü Allah dünyada meydana gelen tüm olayları belli sebeplere bağlamıştır. Dünyadaki ve evrendeki her şey Allah`ın koyduğu kanun ve kurallara göre işler. Dolayısıyla kişinin de bu sebeplere uygun olarak gerekli tedbirleri alması, ancak bunları etkili kılacak olanın Allah olduğunu bilerek, tevekkül, teslimiyet ve sabırla sonucunu Allah`tan beklemesi gerekir. 
 
Aslında duanın önemini anlamak için çok uzağa gitmeye gerek yok; sadece kendi içimize bakmamız bile yeterli... Dua ettiğimiz zaman, Yaradan’a sığınarak O’nun gücüyle rahatlamıyor muyuz?


GENÇ'ın Yazısı.