İnsan yaratılış itibari ile merkeziyetçi yapıya sahiptir. 

Ki zaten insanın yaratılışında kural ``evrenin merkezi insandır``... 
 
Ama ``Sanatkarını tanıması, tefekkür etmesi ve tüm varlıkların tahhiyatını her an Sahibine BİR elden sunması`` için...
 
Genç Bilim, Zerre`den Kürre`ye tefekküre çağırıyor... 


GENÇ'ın Yazısı.