Sivil Toplum Kuruluşları her geçen gün daha da yayılıyor ülkemizde. Bu çok güzel bir gelişme. Çünkü sağlıklı bir kalkınma ve kaliteli bir gelişme bu kuruluşlar üzerinden gerçekleşecek, bu herkesçe bilinen bir gerçek.

Lakin bu gerçeğin bazı detaylarını iyi yakalamak gerekiyor. Çünkü iş dönüp dolaşıp detaylara geliyor. Bu bağlamda, STK’lar üzerinde çalışma yapan kıymetli arkadaşlarımızın sözlerine kulak vermek lazım: “Türkiye fikir cennetidir. Fikir üretmede zorluk çekilmiyor. Fakat fikirleri proje aşamasına getirip sunmak herkesin harcı olmuyor. Bu ise çok güzel fikirlerin eyleme geçmesine ve daha büyük faydalar sağlamasına mani oluyor. Şu anda devletimiz ve Avrupa Birliği, proje bazlı sosyal çalışmalara büyük fonlar ayırmış durumda. Gerek bireysel gerekse kurumsal olarak bu gibi imkanları kullanıp fikirleri hayata geçirmek lazım. Bu yüzden, bir fikrin ya da faydasına inanılan bir faaliyetin, proje olarak nasıl sunulması gerektiğini iyi öğrenmemiz gerekiyor.”

Evet, tablo ortada. Geleceğin dünyasını şimdiden okumak gibi bir derdi olanlara çağrımız net: Geleceği “projeler” şekillendirecek.


Süleyman Ragıp Yazıcılar'ın Yazısı.