Ali Ramazan Tak

Günümüz dünyasında gerekliliği her geçen gün artan proje hazırlama ve uygulama becerisi birçok kuruluş için göz ardı edilemeyecek kadar büyük bir öneme sahip. Bu bilinçle hareket eden Uluslararası Genç Derneği’miz ilerleyen dönemlerde daha başarılı ve eksiksiz projeler gerçekleştirebilmek adına üzerine düşen görevi büyük bir özenle yerine getiriyor. Bu amaca yönelik olarak UGED çatısı altında Proje Döngüsü eğitimi verildi. Dernek çalışanlarının katıldığı seminerde projelerin hazırlanma aşamasından uygulamaya geçirilme aşamasına kadar dikkat edilmesi gereken noktalar, daha önce yapılan projelerin kabul edilmeme sebepleri, başarılı bir projenin sahip olması gereken unsurlar gibi proje detayları üzerinde duruldu.

Daha önce birçok proje teklif çağrısı kuruluşunda görev yapmış olan Prof. Dr. Osman Çetinkaya’nın eğitim boyunca vurguladığı noktalardan bazıları şunlardı: ‘’Elinizde ne varsa projeye onları dâhil edin, proje yazarken olabildiğince dürüst olun ve en önemlisi beylik laflar söylemekten kaçının!’’


GENÇ'ın Yazısı.