Muhammet Karakış / Genç Haber Merkezi

Kulluk ve ibadet mevsiminden sonra Rabbimizin ikramı, Allah Resulü`nün (s.a.v) “ Allah size bu iki bayramınıza bedel olarak daha hayırlısını, Ramazan ve Kurban bayramını lütfetmiştir.” Müjdesi;

Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluşun sevinci;

Hiçbir şekilde tatmin olmayan bedenin sükûnete erdiği zaman;

Meleklerin mü’minlere bayram müjdesi: "Ey Müslümanlar topluluğu! Keremi bol olan Rabbinizin rahmetine koşunuz. O, bol iyilik ve ihsanda bulunur. Sonra onlara bol bol mükâfatlar verilir. Siz gece ibadet etmekle emrolundunuz ve emri yerine getirdiniz. Gündüz oruç tutmakla emrolundunuz, orucu tuttunuz ve Rabbinize itaat ediniz, mükâfatınızı alınız”

İnsanın ruhunun: “Ey huzur içinde olan nefis! Sen O’ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine dön! (İyi) kullarımın arasına gir. Cennetime gir” hitabına mazhar olması;

Rabbinin emrini yerine getirmesinin lezzetine vardığı andır bayram.

Hüzün ve Sevinç

Kâinatın Efendisi buyurdu ki “ Eğer insanlar Ramazan-ı Şerif`in ne olduğunu layığı ile bilselerdi senenin tamamının Ramazan olmasını isterlerdi” sözünü kalbine yerleştirenlerin hüznü ve sevinci;

“Beni zikredin ki bende sizi zikredeyim, bana şükredin nankörlük etmeyin.” Emri ilahisine uyup rabbinin nimetlerine şükretmenin sevincidir bayram.

Yetimlerin Değeri

“Müminler kardeştir.” Emrine uyup kardeşliğin zirveye ulaştığı an;

Kâinatın efendisi buyurdu ki “Rahim (akrabalık), Allah`ın rahmetinin eserlerindendir. Kim bu bağı korursa, Allah ona merhamet eder. Kim onu koparırsa, Allah da ondan ihsan ve rahmetini keser.” Sözüne uyarak akrabaların birbirleriyle kaynaşması;

Kâinatın efendisi buyurdu ki “Ben ve yetime bakıp gözeten onları himaye eden cennette şu iki parmak gibi birbirimize yakın olacağız.” müjdesine uyup, ümmetin yetimlerini sevindirmektir bayram.

 Kardeş Olun!

Kâinatın efendisi buyurdu ki “Birbirinizle münasebeti kesmeyin! Birbirinize arka çevirmeyin! Birbirinize kin ve düşmanlık beslemeyin! Birbirinizi kıskanmayın! Ey Allah’ın kulları kardeş olun! Bir Müslüman’ın diğer kardeşine darılarak üç günden çok uzaklaşması helal değildir.” İkazına uyarak kırgınlık ve dargınlıkların bitmesi;

Kuran; Bize Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Kâinatın efendisi buyurdu ki “Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir.” müjdesine uyarak hatimlerin tamamlanmasının sevinci;

“…Hayır olarak kendiniz için önceden ne gönderirseniz, onu Allah katında daha hayırlı ve mükâfatı daha büyük olarak bulursunuz.” Emr-i ilahisine uyup fitreleriyle fakir ve yetimleri sevindirmedir bayram.

Bayram Namazı

Kâinatın efendisi buyurdu ki: “Bugün yapacağımız ilk iş namaz kılmamızdır.” Emrine uyarak bayram namazı coşkusuyla camii ve mescitleri doldurma, birlikte tekbirler, tehliller, salâvatlar okuyarak rabbimize şükretme;

Bayram namazını kılıp ailemizle, dostlarımızla hazırlanan kahvaltılarda buluşmanın;

Ramazanda kazandığımız, güzel hasletlerimizi, alışkanlıklarımızı devam ettire bilmenin ümididir bayram.

Bayramlar bir oluştur ayrılık değil, kucaklaşmadır sırt dönme değil. Bayram birlik olursa güzeldir. Müslüman, kardeşleriyle beraber bayram etmeyi arzu eder bu dünyada da, asıl âlemde de.


GENÇ'ın Yazısı.