Fatma Betül DİNÇASLAN

Biliyoruz ki hayat solumuş değil her canlı her şeyin sonu var (bkz. eski mobilyalar). Tedavisi buldu bulunacak derken çözümüne az kaldığını umduğumuz bu yüzyılın meşhur hastalıklarından biri var karşımızda. Her ne kadar genetik, biyoteknoloji gelişiyor desek de hadislerde devasız dert olmadığından rivayetle bu ya da başka hastalık sonlanıp , yerini bir diğerine bırakıyor… Şu da bir gerçek ki Risaleler de değinildiği üzere belki de Allah-u Teala’ nın Şafi isminin tecellisi olarak ve belki de yine Kur’ an ‘ da bahsi geçen başımıza gelen musibetlerin kendi yapıp ettiklerimizden olmasından olsa gerek hastalıklar tükenmiyor.

Paragrafta değindim rahatsızlık ne miydi: kanser. Kanser tedavilerinde,( kemoterapi de dahil olmak üzere) kanserli hücrelerin yok edildiği sanılıyordu. Fakat ne yazık ki bu kanserli hücreler yeniden ortaya çıkıyordu. Bu konuda uzmanlaşan birçok bilim insanın tahminine göre kanserin aynı bizde bazı hücrelere dönüşebilen bir nevi yangının küllerinden yeniden doğumu sağlayan kök hücreleri olmalıydı fakat şimdiye kadar bu ispatlanamamıştı. İşte bu son gelişmeyle ‘sorun biliniyorsa, çözüm yakındır’ deyişinde olduğu gibi kanserin sonuna yaklaştık inşaAllah.

Ne ile mi; kanserin kök hücrelerini deşifre etmekle. Yapılan çalışmalarda uygulanan özel bir teknikle birkaç tümör hariç birçoğu standard kemoterapi ile öldürülebiliyordu. Geriye kalan o ‘birkaç tümör’ün ise kök hücre kaynağı olduğundan bahsediliyor. Ayrıca şu aşamada bu hücreleri tesbit etmek çok zor. Bu konu üzerine çalışan bir bilim insanının sözünden hareketle: ‘ Hücrelerin ne yapabileceğini kestirebiliyorsunuz ancak tam anlamıyla nasıl hareket edeceğini kestirmek zor. ’ . Elbette daha karşılaştırmalı birçok araştırmaya ihtiyaç var. Bu ise yeni ve sıkı bir umut kaynağı.

Neticede dünyanın sebepler dairesinde sebep-sonuç ilişkisi içerisinde dönegeldiğini farzedersek aslında birçok şeyin çözümü olduğunu kavrayabiliriz. Yeter ki idrak ufuklarını genişletip ‘helal daire keyfe kafidir’ den şaşmadan yeni okyanuslara yelken açmayı deneyelim…

Kaynak: Cancer stem cells tracked, BAKER Monya, Nature, 01.08.2012


GENÇ'ın Yazısı.