M. Fatih Çıtlak, 40 Mektup, Sufi Kitap, 318 Sayfa

Cennetten dünyaya düşen insanın yitirdiği cennetini yeniden bulabilmesi için bir yola yordama ihtiyacı var. Bu yol ve yordamı bize  gösteren, bizim için yolu aydınlatan en büyük kaynağımız şüphesiz ki Kuran-ı Kerim ve kainatın yaratılış sebebi sevgili Peygamberimiz’dir . Peygamberimizden sonra ise veliler gelir. Ancak o güzel insanların açtıkları yolda yürüyenler yitirdikleri cennete yeniden kavuşabilir. O güzel insanlardır ki kendilerini aşık eyleyen maşuklarına şükrederler. Maşuka olan muhabbetlerini kendilerinden  değil, yine maşuklarından bilirler.

Fatih Çıtlak, bir Allah dostunun, bir ehl-i tarîk’in mektuplarını kaleme almış ve o zâtla bizzat istişare etmiş bir yazar. İmam-ı Rabbanî  ve Said-i Nursî’nin de mektubâtlarıyla epeyce meşgul olmuş. Yıllar yılı meşgul olduğu ve bizzat kaleme aldığı mektupların hülasası  diyebileceğimiz bir eser hazırlamış; ismi 40 Mektup. Ankâzâde Halil Efendi isimli bir şeyh ile Tûti İhsan Efendi ismindeki yola girmek  isteyen bir genç arasındaki 40 mektuptan oluşan bu eser tasavvuf neşesine sahip ve ehl-i tarîk’in hallerini merak edenler için  birebir.


Selim Tiryakiol'ın Yazısı.