Hüseyin Erdoğan

Fosil yakıtlar çevremizde birçok kirliliğe sebep oluyor. Bunun yanında elektrik enerjisine de teknoloji geliştikçe her gün biraz daha gereksinim duyuluyor. Bir grup araştırmacı “elektrojenik bakteriler” ile çevredeki atıklardan elektrik üretmeyi planlıyor.

DDGS yani damıtılmış kuru tahıl çözeltileri başta araştırmacıların memleketleri İngiltere ve birçok yerde artan atıkların başında bulunuyor. DDGS, düşük maliyetli hayvan yemlerinden ayrışan çözeltilerdir. Araştırmacıların bir çeşit bakterinin büyümek için bu maddeyi kullandığını önceden keşfetmişlerdi. Söz konusu bakteriye yapılan genetik müdahaleler ile hem atıkların çevreden arıtılması hem de yenilenebilir bir yoldan elektrik enerjisi üretme metodu geliştirmeyi planlıyorlar.

Bakterilerle gerçekleştirilen bu çalışmalar sayesinde çok karmaşık organik moleküllerden elektrik enerjisi cazip bir teknolojik metot artık. Keşfi gerçekleştiren grup ayrıca kirleticilerin çevrede birikmesine karşı önlem almak için birçok projeyi gerçekleştirmeye devam ediyor.

Mikro düzeydeki canlılardan yakıt üretmeyi araştıran birçok araştırmacı çöl okyanus gibi uzak yerlere çevre sensörü yerleştirme ve hava, su gibi kaynakların kirliliğini araştırma üzerinde dikkatlerini topluyorlar. Ayrıca bilim insanları atık sulardan doğaya dost enerji elde ederken aynı zamanda suyunda temizlenmesi üzerinde kafa yoruyorlar.

Kaynak: Biofuel Waste Product Recycled for Electricity, 04.09.2012, Science Daily


GENÇ'ın Yazısı.