İmam Gazali, Hidayet Rehberi, İnsan Yayınları, 174 Sayfa

İmam Gazâlî.. Bağdat’taki Nizâmiye Medresesi’ndeki başmüderrislik vazifesini ve bütün servetini bırakıp sufilerin yolunu benimseyen,  yaklaşık on-on iki yıl uzlet ve tefekkür hayatı yaşayan Horasan’lı büyük İslam âlimi. Yaklaşık on iki yıl boyunca taklidi imanı bırakıp tahkiki  imana sahip olmaya çalışan Gazali, amacına Allah’ın kalbine attığı bir nur sayesinde ulaşmıştı.

Bu büyük imamın ilâhî yolculuğunun başlangıcını anlatan, kısa ve öz bir şekilde kaleme aldığı eserlerinden biri olan Hidâyet  Rehberi’nde (Bidayetü’l Hidâye) ibadetler, günahlardan sakınma ve sohbet âdabı hakkında ön bilgiler  verilmektedir. Gazali, bir  diğer eseri İhyâu Ulûmi’d-Dîn’i okumadan önce bu eserin okunmasını tavsiye etmektedir. Veysel Akkaya tarafından yayına  hazırlanan Hidayet Rehberi günlük hayatımızı dinin güzellikleriyle nasıl süsleyebiliriz sorusunun cevabını veriyor.


Selim Tiryakiol'ın Yazısı.