İbrahim Özkahyaoğlu

Prof. Ömer Dinçer’in Milli Eğitim Bakanı olmasıyla birlikte eğitim sisteminde reform süreci başladı. Türkiye’de bir kesim tarafından ‘radikal’ olarak değerlendirilen 4+4+4 sistemi ile birlikte birçok yenilik getirildi. Yeni dönem okullarda bu sistem ile başlayacak ve 28 Şubat’ın inananlara en ağır darbesi 8 yıllık kesintisiz eğitim artık tarihe karışacak. 4+4+4 Eğitim sistemindeki değişikliklerin bir geçiş sürecine dair olduğu dile getirilmişti. Hükümet şimdi de, eğitim sistemini baştan aşağı değiştirecek yeni bir model üzerine çalışıyor. Bugüne kadar okullarda verilen Eğitim Müfredat Programı yeniden yazılacak ve müfredata bilim ve teknolojiyle ilgili yeni unsurlar eklenecek. Yeni sistem, çağı doğru okuyan, sürecin gerisinde kalmayan yeni bir neslin yetiştirilmesi gibi önemli bir imkânı beraberinde getiriyor. Şüphesiz uzun bir süreçte hayata geçirilecek yeni eğitim modelinin kısa bir zaman zarfı içinde oluşacak aksaklık ve kayıpları telafi edecek nitelikte olması öncelikli temennimiz...


GENÇ'ın Yazısı.