A. Yasin Demirci

Patani, gündemde pek yer bulamayan, İslam coğrafyasının sıkıntı ve zulüm altındaki bir bölgesi. Tam olarak Tayland`ın Malezya`ya sınır olan güney bölgesinde yer alıyor. 13.721 km. yüzölçümüne sahip Patani, Tayland yönetimi altında bulunuyor. Bölgede 3 milyona yakın insan yaşıyor ve bunların %90`ı Müslüman. Halkın %80`i Tayland yönetiminin aksini iddia etmesine rağmen, Siyam ırkından gelmediklerini ve Taylandlılarla değil, Müslüman Endonezya ve Malezya halkı ile aynı ırka mensup olduklarını savunuyor. Bu insanlar Malezya`daki Müslümanların konuştuğu dil olan Malay dilini kullanıyorlar. Halk dilleri yüzyıllardır Arap harfleriyle yazıldığı halde, Tayland yönetimi tarafından Latin harfleri kullanmaya zorlanmışlar.

Tayland yönetiminin akıl almaz baskı ve zulmüne maruz kalan bölge Müslümanları uzun zamandır gergin günler yaşıyor. 2004 yılında meydana gelen ve onlarca Patani Müslümanın katledilmesine ve binlercesinin tutuklanmasına neden olan olayların ardından geçen Ağustos ayında meydana gelen patlamalar silsilesi bölgedeki tansiyonun yeniden yükselmesine neden oldu. 2004 yılından bu yana sıkıyönetim idaresi altındaki bölgede Tayland yönetimi kelimenin tam anlamıyla terör estiriyor.


GENÇ'ın Yazısı.