A. Yasin Demirci

indistan`daki Müslümanlar genel nüfusun yaklaşık %14.5`ini oluşturuyor. Bu da 180 milyon Müslüman demek. Hindistan insanının sosyo-ekonomik şartları genel anlamda iç açıcı değil. Ancak Hintli Müslümanlar çok daha içler açısı durumda ne yazık ki. Hindistan genelinde yapılan bir araştırmanın sonuçları bu gerçeği bir kez daha gözler önüne seriyor. Araştırmaya göre günde 6 doların altında gelire sahip şehirlerde yaşayan Hintli Müslümanların oranı %40`ı bulurken bu oran diğer din mensuplarında %22 civarında. Devlet sektöründe çalışan Hintli Müslümanların oranı sadece %5 dolayında. Şehirlerde okuma yazma bilmeyenlerin oranı Müslüman nüfus içinde %30`lara varırken bu oran diğer dinlerde %19. Dünyanın en büyük ordularından biri olan (1.3 milyon) Hindistan ordusunun sadece %4`ünü Müslümanlar oluşturuyor.


GENÇ'ın Yazısı.