ukarıdaki harita Label adlı İngilizce yayınlanan Fransız devletine ait bir derginin Şubat 1999 sayısında yayınlanmış. Ülkelerin gayri safi milli hâsılalarına göre büyüklükleri temel alınarak hazırlanmış. Öyle olunca da ortada bildiğimiz değil hayatımızın her alanında çoğu zaman acıyla tecrübe ettiğimiz bir görüntü çıkıyor ortaya. Ya da dünya haritasının gerçek şekli... 1999`dan bu yana değişenin sadece Çin ve Hindistan`ın biraz daha irileşmesi olduğu düşünürsek, tabloda müspet anlamda bir değişiklik yok. Aksine dün sadece batıdan gelen tazyike bugün doğudan gelen de eklenmiş durumda. Bizim bulunduğumuz toprakların ve Afrika kıtasının, doğuda ve batıda gittikçe irileşen devlerin arasında ezilmeye mahkûm oluşunu bu kadar net başka ne gösterebilir ki?


Mehmet Lütfi Arslan'ın Yazısı.