atoliklerin dini otoritesi Papa`nın, Danimarkalı karikatüristlerden geri kalmayan küstahça çıkışına hep beraber tepki gösterdik. Tipik bir Haçlı zihniyetinin yansıması bu sözleri telin etmenin ve kınamanın dışında "anlamaya" çalışmak lazım mı, doğrusu tartışılır. Hıristiyan teolojisinin yaşayan en önemli temsilcilerinden biri olduğu bilinen Papa`nın "İslam`ın ilah kavramının soyuduğu", "İslam ile akıl arasında bir bağ olmadığı" ve Peygamberimizin "şiddetten başka bir şey getirmediği" şeklindeki mesnetsiz ve ilim dışı iddialarının temelinde din ve akıl ilişkisine yönelik felsefi bir anlam arayışı olduğunu düşünmek naif olurdu doğrusu. Papa`nın sözleri kelimenin tam anlamı ile stratejik sözler. Milyar dolarlara hükmetmesinin yanı sıra, kendi içindeki iktidar mücadeleleri, laikler, aydınlanmacılar, farklı Hıristiyan mezhepler ve hidayet (!) bulması umulan kafirlerle uğraşan bu pir-i fani, saflarının biraz kalabalıklaşmasını istiyor olabilir. Ama daha önemlisini atlamayalım. Soğuk savaş döneminden bu yana papaların kendi ağır yükleri (!) yanında dünyanın jandarması ABD ile hoş geçinmek ve bu anlamda verilen ödevleri gönül hoşluğu içinde yerine getirmek gibi kutsal bir vazifeleri daha var. Bugünün papası, dün soğuk savaşın bitmesine vesile olan halefinin yaptığından farklı bir şey yapmıyor. Bu açıdan Bush Bush konuşan bir adamın sözleri ile Papa`nın sözleri arasında bir nitelik farkı olmaması gerekiyor. Olsa zaten, Papa için kaygılanacak yığınla sebebin bir anda zuhur ettiğini hayretle görebilirdik. Sen hem bu kadar ağır yükü çek, hem de etrafa demokrasi ve özgürlük ihracı içerisinde canhıraş gayret gösteren bir devletin bu yoldaki çabalarına köstek ol... Olmaz tabii. Papa da bunu ispat telaşında işte. Zor tabii, papalık zor zanaat.


Mehmet Lütfi Arslan'ın Yazısı.