İnsanı kabuktan ibaret görmeyen, aksine onun özünü daha da çok önemseyen İslam medeniyeti, sözlü iletişim ve beden dilinin önemini hiçbir zaman ihmal etmemekle birlikte, bu iki dilin de gücüne güç ve ruh katan başka bir iksirden sözedegelmiştir. Bu iksiri biz "Şahsiyet Dili" olarak adlandırıyoruz.

er medeniyet kendi insan modelini inşa eder. Modern dünyanın kapitalist kültürle oluşturduğu küresel iklimde yetişen nesiller de çoğu zaman bu dünyanın kendince oluşturduğu değerler sistemine göre şekillenir. Üzülerek ifade edelim ki, bu değerler, çoğu zaman özden ziyade kabuğu düzenlemeyi hedefleyen makyaj değerlerdir.

Modern dünyanın "kişisel gelişim" anlayışında "etkili iletişim"in temeli, "sözlü iletişim" ve "beden dili"ni etkili bir şekilde kullanmaktır. Önemli olan güzel ve etkili konuşmaktır; sözdeki samimiyet, ikincil bir değerdir. Beden dili muhatapta hayranlık uyandırmalı, etkilemeli ve âdeta onu büyülemelidir; beden dilinin arkasındaki kişilik kalitesi sonraki bir meseledir.

Etkili insan olmanın temel esaslarını araştıran Stephen Covey`in son dönemde kişisel gelişim ve başarı adı altında yayınlanan eserler hakkındaki şu tespiti, modern çağın yüzeysel başarı arayışının çarpıcı bir tablosu gibidir. Der ki Covey:

"Son 50 yıllık sürede yazılmış olan başarıyla ilgili kitapların çoğunun yüzeysel kaldığına gitgide daha çok inanmaya başladım. Bunlar toplumsal imaj bilinci, teknikler ve ivedi çarelerle; yani, toplumsal yara bantları ve aspirinlerle doluydu. Bunlar ağır problemlerde uygulanıyor, hatta bazen onları geçici olarak giderir gibi de gözüküyorlardı. Ama alttaki bastırılmış rahatsızlıkları etkilemiyor, hatta bunların daha da iltihaplanmalarına ve sık sık ortaya çıkmalarına sebep oluyorlardı."

Günümüz insanının öze inmeyen bu sığ bakışı, ilişkileri de yüzeyselleştirmiş ve kısa süreli çıkar ilişkilerine dönüştürmüştür. Dostluk, aşk, kardeşlik gibi derûnî duygular, neredeyse yaşanamaz olmuştur. Kabuğuna özünden çok değer veren kimseler, zamanla kabuktan ibaret kalmanın hafifliğini sözlerinde ve işlerinde sergileyerek sıradanlaşmışlardır.

İnsanı kabuktan ibaret görmeyen, aksine onun özünü daha da çok önemseyen İslam medeniyeti, sözlü iletişim ve beden dilinin önemini hiçbir zaman ihmal etmemekle birlikte, bu iki dilin de gücüne güç ve ruh katan başka bir iksirden söz edegelmiştir. Bu iksiri biz "Şahsiyet Dili" olarak adlandırıyoruz.

Yaşadığımız hayat içinde birçoğumuz zaman zaman öyle kimselerle karşılaşırız ki, çok iyi bir hatip olmadığı ve yine bugünkü anlamda beden dilini çok iyi kullanmadığı halde, içinde yaşadığı çevreyi derinden etkilemişlerdir. Sözleriyle olduğu kadar ve hatta ondan daha ziyade susmaları, bakışları, yürüyüşleri, tebessümleri, hal ve tavırları ile yanında ve yakınında bulunanlar üzerinde etkili olmuşlardır. Böyleleri girdikleri meclislerde saygıyla karşılanır ve uğurlanırlar. Bu tesiri oluşturan sır, bilgilerinin çokluğu, zenginlikleri ve makamları değil; belki ilk anda hemen sezilemeyen bir başka dil konuşmalarıdır. İşte bu dil "Şahsiyet Dili"dir.

Bu dili herkes konuşamasa da insaniyetten nasibi bitmemiş herkes anlar. Bu dilin sözcükleri âdeta cihanşümuldür. Sözlü iletişimde ve beden dilinde ülkeden ülkeye farklılıklar söz konusu olsa da, şahsiyet dilinde sınırlar yoktur. Bu dili anlama yeteneği, yaratılış başlangıcında insanın mayasına konulmuştur. Bu bakımdan, insanlık özünden kendi içinde hala bir öz taşıyan herkes, bu dilin mesajını istemese de anlar ve hisseder.

Şahsiyet dili,kişiliğimizin görünmeyen ancak sürekli hissedilen manevi cephesidir. Âdeta "Adamlık kalitesi"nin öz suyudur. Sözlü iletişimin ve beden dilinin arka planını oluşturan manevi dokudur.

Son devrin büyük tefsir âlimlerinden Muhammed Hamdi Yazır`ın derslerine devam eden bir talebesi anlatıyor:

"Hamdi Yazır Efendi`nin tefsir dersleri çok coşkulu olurdu. Bu derslere zamanın ileri gelen zevatı da katılırdı. İlmî münakaşalar ve münazaralar çok seviyeliydi. Zira katılanların kısm-ı azamı ilmiyedendi. Bu derslere sadece dinleyici olarak katılan bir kişi daha vardı ki, genelde hiç konuşmaz, sessizce bir köşede oturur, büyük bir huzurla anlatılanlardan istifade etmeye çalışırdı. Bu kişi ne zaman meclise teşrif etse, büyük müfessir Elmalı`lı Hamdi Efendi onu saygıyla karşılar ve oturuşunu bile zaman zaman değiştirdiği olurdu. Onun bu davranışından mecliste bulunan diğer kimseler de etkilenir, onlar da o zata karşı hürmet gösterirlerdi. Sonradan öğrendik ki bu zat Rebî Molla diye bilinen samimi, dürüst, hal sahibi temiz bir Müslümandan başkası değildi."

Rebî Molla belki susuyordu; fakat şahsiyet dili çok etkili bir şekilde hitap ediyordu. Belki ilim meclisinin sonunda oturuyordu; gönüllerin itibar ettiği mecliste ise ilk sıralardaydı.

Öyle sükût vardır kî, en etkili söz yanında sönük kalır. Öyle bakış vardır ki, gönle işler ve oradaki en negatif duyguları eritir ve ulvî duyguların engin semalarında sahibine kanat çırptırır. Öyle duruş vardır ki, nice koşmalara bedeldir. Öyle yürüyüş vardır ki, Rahmân olan Allah`a "işte kulum" dedirtir. İşte kişiye bu kıvamı ve etkinliği sağlayan cevher "Şahsiyet Dilimdir.

Şahsiyet dili, sözlü iletişim değildir; fakat sözü besleyen ve ona ruh veren bir dinamiktir.

Şahsiyet dili, beden dili de değildir; fakat beden diline derinlik katan ve onu anlamlı kılan farklı bir güçtür.

Şahsiyet dili, kişiliğimizin görünmeyen ancak sürekli hissedilen manevi cephesidir. Âdeta "Adamlık Kalitesi"nin öz suyudur. Sözlü iletişimin ve beden dilinin arka planını oluşturan manevî dokudur.

"Genç" dergimizin bu sayfalarında "Şahsiyet Dili"nin temel dinamiklerini, bu dili öğrenme yollarını ve bu dili iyi konuşan şahsiyetlerden zaman zaman örnekler sunmayı düşünüyoruz. Her dilde olduğu gibi bu dili öğrenmenin ilk şartı da ciddi bir istek ve kararlı bir öğrenme sürecidir.


Adem Ergül 'ın Yazısı.