Elif Kıral

itkiler, faaliyetleri için belirli zamanları seçerler. Bunu da güneş ışığındaki değişimlere bağlı olarak yapar ve faaliyetlerini, nesillerinin devamını sağlamak için en uygun zamanlarda gerçekleştirirler. Örneğin hep yılın en uygun zamanında çiçeklenirler. Düşünme, kavrama, akletme gibi özelliklere sahip olmadıkları halde, güneş ışığının yapraklara düşme süresini, kendilerini dölleyecek olan canlıların yuvalarından çıkacakları zamanı, kat edecekleri yolun süresini ve beslenme saatlerini hesaplayarak son derece akılcı tespitler yaparlar. Tüm bu hesaplamaları yapan, diğer canlıların özelliklerini analiz eden ve adeta bir bilgisayar merkezini andıran bu mükemmel zaman ölçme sisteminin bitkinin neresinde yer aldığı bilim adamları için büyük bir sır olmayı sürdürmektedir. Hiç şüphe yok bitkilerin hayret uyandıran bu yetenekleri, her şeyin bilgi ve denetimi Kendisinde olan, sonsuz akıl ve güç sahibi Rabbimiz`in ilhamıyla hareket ettiklerini açıkça gözler önüne sermektedir.


GENÇ'ın Yazısı.