Hikmet Sami Ay

Geçtiğimiz ay, Kütahya’da Dumlupınar Üniversitesi’nde bizlerle birlikte oldu M. Lütfi abimiz. Katılım gayet iyi idi. Konuşmasının başlığı şöyleydi: “Dünya Bizi Bekliyor!” Tadımlık notlar şöyle:

•Sınırlarının dışında ya dost var ya düşman var. İkisi de seni çok iyi tanıyor.

•Obezlikten çatlayana da açlıktan ölene de merhem olmak için varız! Çünkü dünya bizi bekliyor!

•Söz insanın neresinden çıkarsa muhatabında da orasını buluyor.

•Tatlı bir ümitle yaşamak lazım.

•Ufkunuza sınır çizmeyin. Daha sonra Kütahya Aile Derneği’nde bir program oldu. Orada da zamanın ihtiyacı olan “genç” profilini çizdi Lütfi abimiz. Ve şöyle dedi: “Bize lazım olan HAK GENÇ. Hikmetli, akıllı, kuvvetli. Hikmet kalple ilgili. Akıl zeka ile ilgili. Kuvvet de dünyayı imar etmeye yönelik iradeyle ilgili.”


GENÇ'ın Yazısı.