Azize Özpınar

23 Nisan’da Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde “Sosyal Bütünleşme Gücü Olarak Gönüllülük” konulu konferans unutulmazdı bizim için. Konuklarımız Genç Dergi Yazı İşleri Müdürü Süleyman Ragıp Yazıcılar ve Genç Gönüllüler Türkiye Koordinatörü Hasan Yavuz Uğurlu idi. Tadımlık birkaç not paylaşmak isterim:

“Sosyal sorumluluk Hz. Adem’le başlar. Tarihimiz gönüllülük tarihidir. Medeniyetimizin de temelinde gönüllülük vardır. Biz bu dünyaya ömür tüketmeye gelmedik. Gönül mahsulü ürünler vermeye geldik. Gönüllülük bir aşkınlık, bir sırra adanmışlıktır. Hepimiz kendi potansiyelimizi aşmak zorundayız. Yüzyılın anahtar kavramlarından biri “sosyal sorumluluk”tur. Sosyal sorumluluğun üçlü bir yapısı var: Gönül Allah’ta, göz insanda, elimiz de vicdanda olmalıdır. Bu üçleme her derde deva olacaktır. Girdiği her alanı ihya edecek gücü içinde barındırıyor. Kendimizden çıkmak, sosyal olmak zorundayız. Sosyal insanlar her türlü şifa kaynağıdır. Bireysel hale gelmemeliyiz. Biz dünya insanları olarak “biz” demeliyiz, “biz” olmalıyız. “Gönülsüz” olanlar ‘biz’ diyemez. Hep ben der ve bu ‘ben’ zamanla ‘ban’a dönüşür, vurmaya kırmaya gider...”


GENÇ'ın Yazısı.