Gelin bu Ramazan farklı olsun. Hep beraber kopmaya ne dersiniz? Kopmak evet… Günahtan, hırstan, oburluktan, gururdan, kibirden, kıskançlıktan, bencillikten… Daha aklınıza Allah’ın razı olmadığı, kullarının zarar gördüğü hangi durum, hangi duygu, hangi iş varsa hepsinden. Sadece kopmak yetmez ama dağıtalım da… Gaflet, tembellik, üşengeçlik, menfi ne varsa bu Ramazan dağıtalım. Sonra elimizdeki, gönlümüzdeki ve zihnimizdekilere gelsin sıra… Neyimiz varsa Allah için infak edelim. Evet, bu Ramazan farklı olsun, hep beraber kopalım, hep beraber dağıtalım, hep beraber bu sonsuz af ikliminden azami istifade edelim.

ünahtan, gafletten, hırstan, oburluktan, gururdan, kibirden, kıskançlıktan, bencillikten… Daha aklınıza Allah’ın razı olmadığı, kullarının zarar gördüğü hangi durum, hangi duygu, hangi iş varsa işte ondan. Yüzde yüz olmasa da elimizden geldiği kadar. Genç Dergi olarak eşsiz bir hizmete daha imza atarak; öğüt vermekle, hedef göstermekle kalmıyor; yol da gösteriyoruz vee sizlere Ramazan’da masivadan kopup Allah’ı hatırlatacak tekliflerimizi sunuyoruz. İşte Ramazan’a özel “kop on” listelerimiz!

Kopartan Ezgiler

Ramazan’da sizi dünya işlerinin gafletinden uzaklaştıracak, kalbinizi rikkatle dolduracak 10 seçme ilahi!

1- Girdim Şahın Bahçesine

“Bugün ben şâhımı gördüm,

                çeşmi cemâli güldür gül

Gül olanın aslı güldür

                peygamberin nesli gül…

Gülden terâzi yaparlar,

               gül ile gülü tartarlar

Gül alırlar gül satarlar,

               çarşı pazarı güldür gül”

Güfte: Nesimi

2- Tuti-i Mu’cize-guyem

“Tûtî-i mu’cize-gûyem ne desem lâf değil

Çerh ile söyleşemem âyînesi sâf değil

Ehl-i dildir diyemem sînesi sâf olmayana

Ehl-i dil birbirini bilmemek insâf değil”

Beste: Buhurîzade Zâde Mustafa Itri Güfte: Nefi Ömer Efendi

3- Vücud İkliminin Sultanı Sensin

“Vücud ikliminin sultânı sensin

Efendim derdimin dermânı sensin

Bu cism-ü na-tüvânın cânı sensin

Efendim derdimin dermânı sensin”

Beste: Hacı Arif Bey

4- Ey Aşık-ı Dildade

“Ey aşık-ı dildade, gel nuş edelim bade

Bir bade gerek amma, kim içile me’vade

Sakisi ola Mevla, Ak dahi anın esma

Bir kez nuş eden kat’a, gam görmeye dünyade”

Güfte: Sezai Beste: Sadık Efendi

5- Uyan Ey Gözlerim

“Semavatin kapularin acarlar

Mü’minlere rahmet suyun saçarlar

Seherde kalkana hülle biçerler

Uyan ey gözlerim gafletten uyan”

Güfte & Beste: IV. Murat

6- Güzel Aşık Cevrimizi

“Güzel aşık cevrimizi

Çekemezsin demedim mi

Bu bir rıza lokmasıdır

Yiyemezsin demedim mi”

Güfte: Pir Sultan Abdal

7- Ben Yürürem Yane Yane

“Ben yürürüm yane yane

Aşk boyadı beni kane

Ne akilem ne divane

Gel gör beni aşk neyledi

Derde giriftar eyledi”

Güfte: Yunus Emre

8- Dağlar İle Taşlar İle

“Dağlar ile, taşlar ile

Çağırayım Mevlâm seni

Seherlerde kuşlar ile

Çağırayım Mevlâm seni”

Güfte: Yunus Emre

9- Segah Niyaz İlahisi

“Dinle sözümü sana direm özge edadır

Derviş olana lazım olan aşk-ı hûda’dır.

Aşıkın nesi var ise maşuka fedadır

Sema safa, cana şifa, ruha gıdadır.”

Güfte&Beste: Sultan Veled

10- Itri Tekbir

Beste: Buhurizade Mustafa Itri


Sinan Özgenç'ın Yazısı.