Eslem Nilay Bozdemir / Genç Haber Merkezi

Genç derdi Yedi Hilal`de

Gençliğin `fe eyne tezhebun` sorusuna hayırlı, güzel cevaplar verebilmeleri için açılışını yaptı, 4 Kasım günü Yedi Hilal...

Gelecek nesli dert edinmek, bunun için çaba göstermek, gençliğin durumunun kaygısını taşımak ne yüce duygu... İşte bu duyguyu derinden yaşayan, bunun için ne yapabiliriz diye düşünen insanların çalışması Yedi Hilal...

Yedi tepeden yedi kıtaya ulaşmayı arzuluyorlar.

Yedi Hilal, tüzüğünde amacını şu şekilde kayıt altına almakta: Medeniyetimizin değerlerini esas alan, ahlaki değerleri gelişmiş, başkalarının hukukuna riayet eden, hür fikirli, vicdan sahibi, birikimli ve donanımlı, aklıselim nesiller yetiştirmek, yetişen bu nesille toplumda bu özelliklerin kalıcı bir şekilde tesis edilmesini ve yaşatılmasını sağlamak. Toplum huzurunu ilgilendiren temel meselelerde haktan yana tavır alıp kamuoyu oluşturmak. Sivil inisiyatifin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak için yurt içinde ve yurt dışında benzer hedefleri olan kurum ve kuruluşlarla etkin bir şekilde iletişim ve dayanışma içerisinde olmak.

Bu gayeyle yola çıkmak ne güzel...

Açılışa katılan hoca ve yazarlara bile bakılsa bu kurumun doğru üzere birleştiği hemen anlaşılır. Böyle güzel insanlar yanlış üzere, aynı noktada birleşemezler biiznillah...

Nesil derdi taşıyan gönüllerin nadir olduğu günümüzde, bu yönde aklıselim gençler yetiştirmek için kurulan Yedi Hilal dertdaş olmaya çağırıyor bizleri de...

Edindiğimizde Allah`ın razı olacağı bu derdi kim istemez...

Osman Nuri Topbaş Hocamız, ``Tarihe baktığımız zaman bütün milletlerin, ancak kendi bünyelerine has “kültür” değerleriyle hayatiyetlerini devam ettirdiklerini görürüz. Esas kültür ise, din, dil ve tarih şuuruna sahip olabilmektir. `` diyor. Maneviyattan uzak, tarihin ibret manzumelerinden uzak neslin, hakkı batıldan ayırt etmesi için bizler de bismillah demeliyiz. Hele ki Yaşadığı hayatın, din, iman, aile, millet ve vatanı için bir mânâ ifade etmediği bir neslin yetiştiği bu zamanda...

Okuma Gruplarına Katılmak İçin

Bu bağlamda okuma grupları kuruyor Yedi Hilal, birbirinden kıymetli yazar tercihleriyle...

İstediğiniz okuma grubunu seçip [email protected] mesaj atıyorsunuz.

Sezai Karakoç okuma grubu

Rasim Özdenören okuma grubu

Cihan Aktaş okuma grubu

Atasoy Müftüoğlu okuma grubu

Turan Koç okuma grubu

Hasan el Benna okuma grubu

Aliya okuma grubu

Mevlana okuma grubu

Yunus okuma grubu

Abdulkadir Geylani okuma grubu

Ali Şeriati okuma grubu

Mehmed Zahid Kotku okuma grubu

Mahmud Sami Ramazanoğlu okuma grubu

Muhammed Hamidullah okuma grubu

Mehmed Akif okuma grubu

Cahit Zarifoğlu okuma grubu

Mustafa İslamoğlu okuma grubu

Necip Fazıl okuma grubu

İbn-i Haldun okuma grubu

Nuri Pakdil okuma grubu

Mustafa Özdamar okuma grubu

Sadi-i Şirazi okuma grubu

Gökhan Özcan okuma grubu

İmam-ı Azam okuma grubu

Dücane Cündioğlu okuma grubu

Abdülkadir es-Sufi okuma grubu

Mustafa Özel okuma grubu

İbrahim Demirci okuma grubu

Yıldız Ramazanoğlu okuma grubu

Fuzuli okuma grubu

Evliya Çelebi okuma grubu

Şeyh Galib okuma grubu

Hakan Albayrak okuma grubu

Hasan Aycın okuma grubu

Teoman Duralı okuma grubu

Fatma Karabıyık okuma grubu

Nazife Şişman okuma grubu

Taşköprülüzade okuma grubu

Akif Emre okuma grubu

Nuri Pakdil okuma grubu

Gazali okuma grubu

Mahmut Erol kılıç okuma grubu

İsmet Özel okuma grubu

Hafız okuma grubu

Abdurrahman Arslan okuma grubu

Said Nursi okuma grubu

Mustafa Tatçı okuma grubu

Niyazi Mısri okuma grubu

Aziz Mahmud Hüdayi okuma grubu

İsmail Hakkı Bursevi okuma grubu

M. Asım Köksal okuma grubu

Cengiz Kallek okuma grubu

İlköğretim için olan okuma grupları ise;

Yavuz Bahadıroğlu okuma grubu

Hasan Nail Canat okuma grubu

Cahit Zarifoğlu okuma grubu

Ahmet Mercan okuma grubu

Mevlana İdris okuma grubu

Ahmet Efe okuma grubu

Gençliğin Hakka adanması, gençlerimizi hayatın girift ve çıkmaz sokaklarında kaybolmaktan korunması için yola çıkan Yedi Hilal ile Bismillah diyoruz biz de...

Rabbimiz “Mü’min mü’mine zimmetlidir” gerçeğinden hareketle, kendisini toplum¬dan mesul görüp, her zaman ve mekânda hak ve hakikatin sözcüsü olan insanların sayısını çoğaltsın, Yedi Hilal`i Yedi Kıtaya ulaştırsın vesselam...


GENÇ'ın Yazısı.