eçtiğimiz ay medyaya ABD`de bir Hıristiyan kampında "İsa`nın Askerleri" olarak yetiştirilen çocuklar haberi yansıdı. Çocuklar ve başlarındaki kilise mensuplan Evanjelik Hıristiyanlar. Kimilerine göre müntesipleri ABD nüfusunun %40`ına erişmiş durumdaki bu mezhep ABD`de kamuoyunu şekillendiren, özellikle de siyaseti yönlendiren bir ana kültür (mainstream) olmuş durumda. Evanjeliklerin çalışmaları en alt seviyede başlayan eğitim çalışmalarının zamanla hayatın bütün alanlarına nasıl sirayet edebileceğine dair ilginç örnekler sergiliyor. Çalışmaların temelinde "Homeschooling" adı verilen alternatif eğitim projesi var. Devlet okullarını dinsizlik öğrettiği gerekçesiyle protesto eden birkaç Hıristiyan aile tarafından çocukları evlerde eğitmek şeklinde başlatılan bu faaliyet bugün tam 1,5 milyon çocuğa ulaşan dev bir sektör halini almış durumda. Üçte ikisi Evanjelik akımına mensup bu çocuklar bizde İHL`lerde bile aşılmış (!) bir eğitim anlayışı ile yetiştiriliyorlar. Hayatlarına İncil`i kelime kelime uygulamayı temel amaçlan olarak gören bu çocuklara göre İsa`ya inananlar dışındaki tüm insanlar kurtarılmayı bekliyor. İnsanlar hakkında zihinlerinde net bir ayırım var: İsa`ya inananlar ve İsa`ya inanmayanlar. Bush da buna benzer bir şey demiyor muydu? Bizden olanlar ve bizden olmayanlar... Dünyayı bu şekilde siyah ve beyaz olarak görmeyi hiç tasvip etmedim ama şimdi bir deneme yapmama müsaade buyurun lütfen: Dünyada gerçekten iki tip insan var. Bunlar gibi biz ve karşıdakiler diye insanları ayıranlar, bir de bunu yapmayanlar. Dolayısıyla Bush haklı: Dünya onun gibi olanlar ve olmayanlar şeklinde iki sınıftan oluşuyor.


Mehmet Lütfi Arslan'ın Yazısı.