Geçtiğimiz ay Anadolu coğrafyasında fütüvvet, ilim ve ahlak üçgeninde yetişecek bir neslin öncüsü olmak arzusuyla yeni bir gençlik derneği kuruldu. Yedi Hilal adını taşıyan Üsküdar merkezli yeni oluşum Türkiye’nin dört bir yanına hilalin aydınlığını taşımayı gaye ediniyor. İstişarenin, sorumluluk bilincinin ve ihlası merkeze alan bir çalışma ahlakının hayatın her alanını kuşatmasını savunan Yedi Hilal’i, başkanı Mustafa Enesoğlu ile konuştuk.

Hikmet Sami Ay

ısaca sizi tanıyabilir miyiz?

Mustafa Enesoğlu; Boşnak bir baba ile Çerkes bir annenin oğlu. Cumhuriyet aile modeline uygun iki çocuklu bir ailede büyüdü, ama kendisini daha çok Osmanlı’ya yakın hissediyor. İHL’li. Marmara İlahiyat okudu. Öğrenci hareketlerinde/ vakıflarında bulundu. Evli ve üç çocuk babası. Uluslararası ticaretle uğraşıyor. Yedi Hilal Başkanı.

Yedi Hilal’in iki senelik bir istişare sonucu kurulduğunu biliyoruz. Hangi niyetlerle, nasıl bir ufukla yola çıktı Yedi Hilal?

Geçmişte Müslümanca kaygılarla uzun yıllar üniversite ve orta öğretim çalışmaları içerisinde bulunmuş dertli insanların bir araya gelip bir şeyler yapmalıyız düşüncesi ile İstanbul’da başladı bu hikaye. Daha sonra Türkiye’nin 40 ilinden arkadaşların katılımı ile düzenlediğimiz Gençlik çalıştayları/istişareleri sonucu kurumsallaştı.

Özellikle 28 şubat sonrası Müslüman camianın gençlik hareketleri üzerindeki etkisinin azalması, Müslümanların siyaset, iş dünyası vb. alanlardaki kazanımlarının tersine gençlik, fikir, sanat alanlarında ciddi mevzi kaybetmesi, dünyevileşmenin artması üzerine; ümidin en son tükenen şey olması gerektiğini bilerek, Misak-ı Milli sınırlarına sığmayan hayallerle yola çıktık. Ayakları bu topraklara basan bir yerelliğe, gözünü yedi kıtaya dikmiş bir ümmetçiliğe vurgu yapmak, Türkiye’deki ilim, fikir, gönül, kültür ve sanat dünyamızdaki isimlerimizi dünya Müslümanları ile, dünya Müslümanlarının değerlerini de Türkiyeli Müslümanlarla tanıştırma, haberdar etme, hemhal etme ümidimiz var.

Suya sabuna dokunmayan bir hareket olmayacağınız âşikar. Lakin gündeme ve güncele ilişkin nasıl bir katkısı, etkisi, artısı olacak Yedi Hilal’in?

Yedi Hilal’de toparlanan insanlar, mesela bir kötülükle karşılaştığında onu eli ve dili ile değiştirmek üzere bir araya geldiler. Çünkü tek başlarına ancak kalp ile buğz edebiliyorlardı. Elbette gündeme dair sözümüz olacak ama bu güncelin/gündemin peşine takılıp gitmek şeklinde değil, daha çok kendi gündemlerimizi oluşturmak şeklinde olmalı. Bizim dertlerimiz, gündemlerimiz modern dünyanın gündem ve güncellerinden farklı olmalı/olabilmeli. Bazen kitaplara dalıp aylarca güncelle hiç ilgilenmemek gibi mesela.

Yedi Hilal’in diğer gençlik çalışmaları ve sivil toplum örgütlerine kıyasla, en büyük farkının ne olacağını söyleyebilirsiniz?

Halkının değerleriyle ve kendisiyle barışık, biraz daha cami merkezli, gençlerin dünyadan, siyasetten haberdar olmakla beraber güncel politikadan uzak durdukları, hem de bir alanda kendisini çok iyi yetiştirebildikleri, ümmetine katkıyı yetiştiği alan üzerinden veren çalışmalar Yedi Hilal’in farkı olmalı diyoruz. Bu ümitte ve duadayız.

Yedi Hilal gençlerin gelip gittiği, sıcak ilişkiler kurduğu, maddi ve manevi anlamda doyum sağladığı bir yer olacak mı? Merkeziniz bu anlamda müsait mi?

Bir kere Yeni Valide Camii’nin dibinde. Üsküdar ezanlarının bereketine, boğazın güzelliğine nail olmak, fethi gören şehrin kalbinde olmak isteyenler için güzel, mütevazı bir mekanımız var. Güzel sohbet ve söyleşilerle, okuma grupları ile Hadis halkaları ile tanışmak isteyen herkesi bekleriz.


GENÇ'ın Yazısı.