Hatırlayanlar bilirler, ilk yola çıkıldığı zaman sadece GENÇ Dergi vardı. Kısa bir zaman sonra, Türkiye’nin dört bir yanında, derginin ete kemiğe bürünmüş hâli olan Genç Gönüllüler oluşmaya başladı. Daha sonra da özgünlükleri ve kaliteleriyle GENÇ Akademi ve Uluslararası Genç Derneği hayata merhaba dedi... Gelinen noktada ise her bir oluşum, kendi içindeki farklılıklara rağmen aynı manaların peşinde senkronize bir halde koşturmaya devam ediyor. Altı sene içindeki büyüme ve gelişmenin en genel özetini böylece ifade ettikten sonra, meramımı ifade etmek isterim:

Mâlumunuz, Hz. Süleyman, hak ve hakikatin bayraktarlığını yapan şanlı ordusuyla birlikte cihaddan cihada koşardı. Fahreddîn Râzî’nin beyânına göre bir gün Hz. Süleyman, atları teftiş etmişti. Üç ayağını basıp bir ayağının tırnağını yere değdirmiş vaziyette duran dizi dizi atları görünce:

“Ben sırf Rabbimin adını anmak için, yâni O’nun rızâsını kazanmak ve O’nun adını yaymak için dünyâ malını sevdim; nefsim için istemedim!” demişti.

Bu hadiseden mülhem, GENÇ ailesinin her bir ferdini içine katarak söylemek istediğim bir şey var şimdi:

“Yaptığımız bütün işlerde dergiye, derneğe ve gönüllülere bakışımız Süleyman peygamberin atlarına bakışı gibidir. Biz yeryüzünde hakkın, sevginin, adaletin, merhametin, iffetin, kardeşliğin ve gönüllülüğün temsilcisi olmak istiyoruz. Bunu gerçekleştirebilmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Dergimiz de, derneğimiz de gönüllülük de bu amaca hizmet eden atlardır. Bu yüzden aynı hedef doğrultusunda hepsini ayrı ayrı seviyoruz… Bu yüzden aramızda aktif olamayanlardan dahi, en azından dua ile bize destek olmalarını diliyoruz…”


Süleyman Ragıp Yazıcılar'ın Yazısı.