Murat Kaya

Hiç kimse bir başkasının günahını çekmez ve onun yerine cezalandırılmaz. Herkes kendi yaptığının karşılığını görür. Bu sebeple birinin hatası yüzünden başkasına da ceza vermek doğru değildir. Ancak birinin günahında bir başkasının da ihmali ve tesiri söz konusu ise o başka!

Valilerden biri, yakaladığı bir suçluyu elinden kaçırmıştı. O kızgınlıkla kaçırdığı adamın dayısını çağırdı:

"-Eğer yeğenini getirmezsen onun yerine senin kafanı vurdururum" dedi.

Adam:

"-Mü`minlerin Emîri`nden (Halîfe`den) yazı getirirsem beni serbest bırakır mısın?" diye sordu. Vâli:

"-Evet, bırakırım" dedi. Bunun üzerine adam şunları söyledi:

"-Sana Azîz ve Rahîm olan Allah`tan yazı getireceğim, Hz. İbrâhim ve Musa`yı şâhit tutacağım. Allah Teâlâ buyuruyor ki:

«Yoksa, Musa`nın ve ahdine vefa gösteren İbrahim`in sahifelerinde yazılı olanlar kendisine haber verilmedi mi? Gerçekten hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü yüklenmez.» (en-Necm, 36-38)"

Bunun üzerine vâli: "-Onu bırakın, hakîkaten kuvvetli bir delil getirdi" dedi.


GENÇ'ın Yazısı.