Mücahit Emre Sever / Genç Haber Merkezi / @memresever

Arap Yarımadası’ndan başlayan ve Atlantik Okyanusu’na kadar ulaşan büyük bir coğrafyada konuşulan Arapça, Birleşmiş Milletler Örgütü’nün kabul ettiği 6 resmi dilden birisi olması nedeniyle büyük bir önem arz ediyor. 450 milyona ulaşan bir kitlenin ana dili olan Arapça, Arap olmayan 24 ülkede de 1 milyara yakın insan tarafından konuşulmaktadır. Bu açıdan bakıldığında önemli küresel güce sahip bir dil konumuna gelen Arapça, ülkemiz açısından da büyük öneme sahip. Birçok okulda seçmeli ve zorunlu olmak üzere okutulan Arapça, Türkçe açısından da büyük bir yere sahip. Zira dilimizde kullanılmakta olan dini terimlerin büyük çoğunluğu Arapçadır. Bu terimlerin birçoğu yalnızca dini terim olarak kalmamış, ticari, hukuki alanlarda da kullanılmıştır. Bağımsız kuruluşlarca da desteklenen projelerle günden güne ülkemizdeki gelişimi devam eden Arapça, son yıllarda giderek önem kazanmaktadır. Arapça ’ya son destek ise UNESCO’dan geldi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü ( UNESCO ) Yürütme kurulunda 8 Ekim 2012 tarihli 190. oturumda tartışılan ve karara bağlanan tasarıya göre 18 Aralık gününün Dünya Arapça Günü olarak kutlanmasına karar verildi. Kararın verilmesinde Fas ve Suudi Arabistan devletlerinin rolü olduğu biliniyor.

UNESCO, kararında ayrıca şu bilgilere de yer vermiştir: “Arapça, UNESCO üyesi 22 devletin dili ve teşkilatın resmi dillerinden biridir. Arapça, çoğunluğu Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da yaşayan 422 milyon kişi tarafından konuşulan bir dil olup Birleşmiş Milletlerin altı resmi dilinden biridir.”


GENÇ'ın Yazısı.