Kadir Gökalp / Ahmet Polat

Kayseri’de sekiz kişiden oluşan bir iyilik timinden bahsetmek istiyoruz. Yaptıkları yardım belki küçük ama ortaya koydukları niyet dünyalara bedel… Kendilerini ‘’-10 TİMİ’’ olarak tanımlayan bu sekiz kişilik ekibin, yani Genç Gönüllüler’in yaptıkları kısaca şöyle;

Çetin kış şartlarında gece dereceler -10’u gösterdiğinde bu sekiz kişilik ekip alarm durumuna geçiyor. Mahallelerde daha önce irtibata geçilen muhtarlar aracılığı ile evinde yakacak odunu kömürü olmayan yoksul vatandaşlar tespit ediliyor. O insanların soğuktan donarak ölmemeleri için ilk aşamada o gece, o saatte bu ailelere 4 torba kömür 2 torba odun bırakılıyor. Daha sonra da bu ailelere kişi sayısına göre 500 kg ile 1000 kg arasında kışı rahat geçirebilecekleri şekilde yardımda bulunuluyor. Yani tütmeyen bacalar tüttürülüyor..

Hadis-i Şerif’te şöyle buyruluyor: “Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir.” İşte yukarıda bahsettiğimiz sekiz Genç Gönüllü bu düsturla yola çıkmışlar ve hizmet ediyorlar. Allah onlardan ve onlara destek olanlardan razı olsun…


GENÇ'ın Yazısı.