Yusuf Toprak / Genç Haber Merkezi

Geride bıraktığımız Cumartesi günü, Küçükçekmece’de, Cennet’te, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde Sezai Karakoç Programı düzenlendi. Biz de birkaç dost ile üstâd için Üsküdar’dan kalkıp Cennet’e, programa gittik. Salon hayli kalabalıktı. Açıkçası benim öngördüğümden daha kalabalıktı. Ve beni memnun eden tarafı, kalabalığın tek bir kesimden müteşekkil olmaması idi. Zaten öyle de olması gerekmez miydi? Neticede şairler tek bir kesime değil bütün beşeriyete mâl olmamışlar mıydı?

Program, şiir dinletisi ile başladı. Ardından edebiyat dünyasından onlarca meşhur, Sezai Karakoç’u anlattılar. Sözü fazla uzatmadan satır başlarını sizlerle paylaşayım. Buyurun:

Ali Ural: Dünyayı dipnot olarak gören bir adam için toplandık.

Belkıs İbrahimhakkıoğlu: Sezai Karakoç, dirilişin büyük hayallerle olacağına inanmış bir dâva adamıdır.

Bünyamin Yılmaz: Türk sineması Sezai Karakoç’tan etkilenmeli…

Ebubekir Kurban: Sezai Karakoç bize Allah’ı hatırlatıyor, hakikati hatırlatıyor. – Büyük şâirler şuursuz olmaz! Sezai Karakoç’u sevmek imandandır.

Hüseyin Akın: Sezai Karakoç aşkı ve savaşı mezcetmiş insandır.

İsmail Kılıçarslan: Bence Sezai Karakoç, fırından ekmek alıp evine doğru yürüyen adamdır. Ve bu bugün bizim kaybettiğimiz bir şeydir.

Recep Garip: Sezai Karakoç’tan Yitik Cennet, İslam ve Kıyamet Aşısı, bu üç eseri on kez okumak gerekir.

Şaban Abak: Sezai Karakoç’u hiç okumamış bir genç, “Diriliş Neslinin Amentüsü” isimli eserinden başlasın.

Yusuf Kaplan: Üç Sezai Karakoç’tan bahsedebiliriz; düşünür, sanatçı ve ahlâk anıtı. Bu üç Sezai Karakoç iç içe geçmiştir. – Çağı tanıyarak, çağı tanımadığını ilan eden bir düşünürdür Sezai Karakoç. – Masumiyetle mahzuniyetin özüdür Sezai Karakoç.

Zeki Bulduk: Ben Sezai Karakoç’un yalnızlığına vuruldum.

Unutmadan, program çıkışı Sezai Karakoç’un “Gün Doğmadan” isimli kitabını hediye ettiler. 


GENÇ'ın Yazısı.