İlhami Günay, Kuran’da Gençlik ve Gençler, Pınar Yayınları, 320 Sayfa

Bütün zamanların nüvesi olan Asr-ı Saadet Toplumu’nda geçmişte yaşanmış ve gelecekte yaşanacak bütün olayların örneğini bulabiliyoruz. İyi incelendiğinde her insanın, her toplumun ve her asrın o asırdan alacağı dersler var. İşte bütün zamanlara model olabilecek bir çağdan gençlere de bir hisse düşüyor elbette. Hem de büyük bir hisse. Biliyoruz ki Allah, İslam’ı gençlerin omuzlarında yükseltmişti. Dirilişini de gençlerin omuzuna yükleyeceğinden şüphe yok. Asıl mesele o yükü çekmeye hazır olabilecek miyiz?

Diriliş günü geldiğinde o yükü omuzlamaya hazır olmak için Kuran’ın gençlere ne söylediğine kulak vermek lazım. İlhami Günay’ın “Kuran’da Gençlik ve Gençler” isimli kitabı da bu eksiğimizi giderebilecek nitelikte.


Selim Tiryakiol'ın Yazısı.