George E. White, yirmi yedi yıl Merzifon`da görev yapmış Amerikalı bir Protestan misyoneridir. Kendisi idealist bir eğitimcidir. Dini idealizmin nefis örneklerini sergileyen White, inançları uğruna yokluk, mahrumiyet ve sıkıntılar çekmiş fakat hizmetine devam etmiş, şikayet de etmemiştir. Kurmuş olduğu Papaz okulu (kendi tâbiriyle Merzifon Teoloji okulu) 20 yılda 93 papaz yetiştirmiştir. Bunların hepsi gönderildikleri şehirlerde vaiz, hoca (eğitimci) ve dinî lider olarak faaliyet göstermişler ve Merzifon papaz okulundaki hocaları ile irtibatlarını kesmemişlerdir

White`ın, yıllar sonra kaleme aldığı hatıralarında bu okulun gayeleriyle alakalı olarak söyledikleri, üzerinde düşünülmesi gereken oldukça dikkate değer ifadelerdir:

`Misyoner kolejlerinin amaçlarından birisi, İmparatorluk içerisinde, özellikle Protestan cemaate mensup azınlıkların kendi kendilerine yetmelerini sağlayacak, bu azınlıkların kendi geleceklerini tayin etme arzusunu güçlendirecek ve zamanı geldiğinde bu gayeye hizmet edebilecek sıfatlara haiz Hristiyan genç kuşakların yetiştirilmesiydi. Ayrıca bu kuşaklar daha sonra göreceğimiz gibi Batı’nın kapitalist ekonomisinin ticari amaçlarına da hizmet edecekti. Mamafih, kolejlerin hitap ettiği gençler din veya mezheplerle sınırlı tutulmadı. Buralarda Müslüman gençler de eğitildi. Zira ana gaye, dünyaya ihtiyaç duyduğu genç, yürekli ve teçhizatlı, Hıristiyan bakış açısına sahip liderleri vermekti. Nitekim David Brewer Eddy “Biz orada gelecek neslin liderlerini eğitiyoruz?” diyordu.


GENÇ'ın Yazısı.