İslâm’la Bir Yaşam – Nasr Hâmid Ebû Zeyd – İletişim Yayınları

1990’lı yılların başında, Mısır ilim çevrelerinde gerçekleşen bir olay, bir anda tüm dünyanın ilgi odağı olmuştu: Kahire Üniversitesi öğretim üyelerinden Nasr Hâmid Ebû Zeyd adındaki bir adam, Kur’ân metninin hermenötik kuralları çerçevesinde yorumlanması teklifi ve bunu dile getirdiği kitabı yüzünden, Ezher uleması tarafından İslâm’dan çıkmakla suçlandı. Kısa zaman sonra da, zorla hanımından boşandırıldı. Ebû Zeyd, hayatını tehlikede gördüğü için, kendisinden boşanmayı reddeden eşi ile beraber Hollanda’ya gitti. Şimdilerde Leiden Üniversitesi’nde öğretim üyesi. Avrupa’ya gittiğinden beri, oradaki doğubilimciler tarafından el üstünde tutulan Ebû Zeyd, yakınlarda yayınladığı hatıralarında, bütün bu yaşadıklarını anlatıyor. Mısır, İslâm dünyası ve fikir coğrafyamız üzerinde genel bir ufuk turu niteliğindeki eser, içinde barındırdığı itiraz edilebilecek, hatta reddedilecek birçok unsura rağmen, okunmaya değer. Farklı bir dünyayı tanımak için…


GENÇ'ın Yazısı.