Nazmi Ekinci

Ömer bin Abdülaziz – İslâm Toplumunun Yeniden İnşası, Ahmet Ağırakça, Fide Yayınları

İslâm tarihinde Beşinci Halife ve ‘İkinci Ömer’ lakaplarıyla anılan adil Emevî halifesi Ömer b. Abdülaziz’in hayat hikâyesi ve düşünce dünyası, Prof. Dr. Ahmet Ağırakça’nın kaleminden, yepyeni baskısıyla piyasada.

Ömer b. Abdülaziz’in hilâfetini, İslâm tarihi içinde müstakil bir ‘ihya, tecdit ve değişim’ hareketi olarak değerlendiren Ağırakça, eseri boyunca, Ömer b. Abdülaziz’in hem kronolojik hayat hikâyesini anlatıyor, hem de Halife’nin ahlâk, takva ve kulluk anlayışından çarpıcı kareleri gözler önüne seriyor.


GENÇ'ın Yazısı.