Osman Özsoy - Haber 7

“İstanbul’da Gençler Arasında Cinsellik Araştırması Raporu” (Ögel K, Eke C, Erdoğan N, Taner S, Erol B. Yeniden Yayın no:16, İstanbul 2005) başlıklı çalışmayı ele alan yazar yazısını şöyle bağlıyor:

(…) Uzmanlara göre, okul başarısı kötü olan öğrencilerin iyi olan öğrencilere göre karşı cinsle ilişkiye girme ve mastürbasyon yapma oranlarının oldukça yüksek olduğunun gözlenmesi üzerinde durulması gereken rakamlardan birini oluşturuyor.

Benzer bir şekilde okul başarısı kötü olan öğrencilerin 13 yaşın altında cinsel birliktelikte bulunma olasılığı da, okul başarısı iyi olan öğrencilere nazaran oldukça fazla. Bu sonuçlar her başarısız öğrencinin riskli davranışta bulunduğunu göstermekten öte, risk altındaki ergenlerin tespit edilmesi ve onlara uygun müdahalenin yapılması açısından önem taşımaktadır.

Madde kullanım alışkanlıkları kişinin sağlıklı bir şekilde düşünüp, karar vermesine engel olduğundan, cinsel davranış riskini de oldukça arttırdığı görülmekte. Bu nedenle madde kullanan erkeklerin riskli cinsel davranışta bulunma olasılıklarının oldukça yüksek olduğu dikkati çekmekte.

Araştırmayı yürüten uzmanlar, yetersiz bilgi, yanlış inanışlar ve kültürel yapı gibi birçok sebeple gençlerin riskli cinsel davranışta bulunduğunun gözlendiğini, özellikle medya, okul ve ailelerin “doğru” cinsel bilgi sağlamasının riskli davranışların azaltılması, hatta önlenmesi için çok büyük önem taşıdığını söylüyorlar.

Her duyarlı vatandaş doğal olarak şunları sorma hakkına sahip elbette… Çarpık ilişkileri magazin programlarında sanki normali buymuş gibi yansıtıldığı, gazetelerde afişe edildiği bir ortamda, gençler kimleri rol model alacaklar, cinsel ve ruhsal açıdan sağlıklı bir yapıya nasıl kavuşacaklar?

İstatistiklere yansıyan tablo daha şimdiden yukarıdaki gibiyse, ülkeyi yakın gelecekte ne tür tehlikelerin beklediği de merak konusu. Emniyet birimlerindeki telaş hali de bundan kaynaklanıyor olmalı.

AKP iktidarının ilk günlerinde kendisini Marmaris’teki evinde ziyaret ettiğim 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, “mevcut iktidar sadece şu televole programlarına bir çeki düzen verse bile, ülke için büyük bir hizmet yapmış olur” demesinin üzerinden 4 yıl geçti. Dilerim o günden bu yana olumlu gelişmeler olmuştur.

Sahi, nereye gidiyoruz?


GENÇ'ın Yazısı.