İbrahim Refik

Deniz kuvvetlerinde bir rütbe olan amiral kelimesi hepimizin bildiği, duyduğu bir kelime. Aslında Arapça, bahriye kumandanı, deniz komutanı, su emiri mânâsına gelen bu "emir-ül mâ" kelimesi giderek amirale dönüşmüş.


GENÇ'ın Yazısı.