Nazmi Ekinci

HAYDİ OSMANLI SEFERE! – HAKAN YILDIZ – İŞ BANKASI KÜLTÜR YAYINLARI

Osmanlı’da padişah bir sefere çıkmadan önce neler yapardı? Hazırlıklar nasıl sürdürülürdü? Karar verildikten sonra, güzergâhtaki illere hangi emirler gider, onlar neler hazırlarlardı? Bazıları aylarca süren seferlerde, yaz ve kış mevsimlerinin icaplarına göre hangi tedarikler yapılırdı? Yollarda binlerce askerin konaklama, beslenme ve ibadet ihtiyaçları nasıl karşılanırdı?

Yıllardır Osmanlı Devleti’nin seferlerini ve fetihlerini okumuş, ama yukarıdaki sorulara açıklıkla ve ayrıntılarıyla cevap veren bir esere pek tesadüf etmemiştik. Araştırmacı Hakan Yıldız, 1711 Prut Savaşı’nı işte bu soruları çerçevesinde incelemiş. Ordunun İstanbul’dan çıkışından dönüşüne kadar yaşananlar bu kitapta. Belgeler ve minyatürlerle desteklenen anlatım, Osmanlı’nın askeri tarihine düşülen parlak ve kalıcı bir dipnot.


GENÇ'ın Yazısı.