Zamanımız uzmanlığı baş tacı ediyor. Uzmanlığa itibar güzel, çünkü herkesin konuşmasının önüne başka türlü geçmenin imkânı yok. Ama uzmanlık vurgusu zamanla bilgilenmeyi ya da olumlu ilgilerin ortaya çıkmasını engellememeli. Mesela din konusunda uzmanların konuşmasını istemek kadar tabii bir şey olamaz. Fakat bunu gerekçe göstererek bilgilenme yollarını çetrefilleştirmek, hele hele dini bilgiyi ulaşılmaz, künhüne vakıf olunmaz bir yerde takdim etmek doğru değil; çünkü dini bilgisiz, ne idrak ne de dini hayat mümkündür. Kaldı ki din hayatımızın o kadar merkezindedir ki dini bilgiler hava ya da su gibi herkese lazım olan bilgilerdir. Hatta şunu iddia etsek haksız görülür müyüz bilmem: Din konusunda bir şekilde herkes uzman olmak zorundadır. Uzmanlık, hakkımızdaki murad-ı İlahi çerçevesinde iki dünya mutluluğunu elde etmeyi başarmaktadır. Bunun yolu dinden ve dini bilgilenmeden geçer. Ne zaman gideceğimizi bilemediğimiz şu hayatta o yüzden, tez elden ya uzman olmalı, ya bir uzman bulmalı ya da uzman olma yoluna koyulmalıyız. Dördüncü hal hüsranımızdır. O yüzden bizim hayatımız “din” eksenli bir hayattır. Din sadece birilerinin yaşadığı, öğrendiği ve öğrettiği bir ihtisas sahası değil, hepimizi ilgilendiren bir genel sahadır.

Elinizdeki sayımızı işte tam da bu ihtiyaçtan yola çıkarak kurguladık. Madem din hepimizin, her zaman meselesi olmak zorundadır, sürekli “din”lenecek bir iklim, ortam ve hayat hepimiz üzerine bir mecburiyettir. Kapağımız bu mecburiyete bir giriş sadedinde “Bu yaz dinlen” diyor. “Hem istirahat et, hem de dinin hakkında bilgi sahibi ol” anlamında bu çağrıya istinaden yazı işlerimiz, “din”lenmemize vesile olacak kitap, internet sitesi, isim ve kurumlar hakkında emekle hazırlanmış bir listeyi istifadenize sundu. Ne kadar gayret edilse de her liste son tahlilde eksiktir, bizimki de muhtemelen öyledir. Ama listemiz, herkesin kendi listesini yapabileceği bir başlangıç için yeterlidir diye düşünüyoruz. Bu cümleden olmak üzere herkesi kendi “din”lenme listesini yapmaya davet ediyoruz. Konu ile ilgili açtığımız www.dinlenin.com adresine siz de katkıda bulunabilir, herkesin duymasını ya da katılmasını istediğiniz etkinlikleri girebilirsiniz. Madem iletişim araçlarının bu kadar geliştiği bir çağda yaşıyoruz, bu araçları iyinin, güzelin ve hayırlının geliştirilmesi yönünde de etkin kullanabilmeliyiz. Sitemiz bu anlamda zamanla bir buluşma noktası olur, hayırlı işlerin yayılmasına öncülük hizmeti yapar diye ümit ediyoruz.

GENÇ Gönüllüler ve Uluslararası GENÇ Derneği her yaz olduğu gibi bu yaz da yurtdışına hizmet seferleri düzenliyor. “Bu Yaz Destan Yaz” sloganıyla düzenlenen programla 70 üniversite öğrencisi gönüllü kardeşimiz Afrika ülkeleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek. Şundan eminiz ki gidenler gurbet diyarlarda kendi öz kimliklerini bulacaklar. Gidip buldukları kendileri olacak. Gidip de kendi olarak dönmeye vesile bir sefer ne güzel sefer, ona vesile olanlar ne güzel erlerdir…

Bir sonraki sayımızda buluşmak ümidiyle Allah’a emanet olunuz.


Mehmet Lütfi Arslan'ın Yazısı.