Mustafa Güneş

Neden böyle söylüyorum?

Savaşlar kazandığımız için mi?

Dünyaya kahramanlık dersleri verdiğimiz için mi?

Gavurları Ege’den denize döktüğümüz için mi?

Hayır!

Askeri ücretle çalışıp, 4-5 nüfuslu bir aileyi geçindirmekle kalmayıp, üstüne çocuğun üniversite giderlerini karşılayabildiğimiz ve matematik kurallarını altüst eden bütçe planlayabildiğimiz için…

Her türlü ekonomik sorunlara rağmen, aile planlamasını safsata sayıp, çoğalma arzusunu muhafaza edebildiğimiz için…

3 kuruş aylık geliri olan birine, 13 kuruş limitli kredi kartı veren bankalara sahip olduğumuz için… Yaptığı harcamalarla bu limitleri zorlayıp, faiz batağına düşerek, banka sektörünün iyiliğini karşılıksız bırakmayan bir toplum olabildiğimiz için…

Her türlü oyunlarına ve hakaretlerine rağmen, Avrupa Birliğine girmekte ısrarcı olabildiğimiz için…

Çeşitli bölücü faaliyetlere, saldırılara ve düşmanlara rağmen bir arada olabildiğimiz için…

Her şekilde, her koşulda yaşayabildiğimiz için…


GENÇ'ın Yazısı.