Murat Kaya

“Harekette bereket vardır” denilmiştir. İnsan dâimâ meşgul olmalı ve boş kalarak nefse ve şeytana fırsat vermemelidir. Şunu iyi bilmelidir ki, yapılacak bir iş varsa, onu ancak meşgul olanlar yapar. Boş boş duran bir kişi iş yapacak olsay-dı, bu acınacak hâle düşmezdi. Büyükler, “Durma, oturursun; oturma, yatarsın” demişlerdir. Diğer taraftan, duran bir insan laflamaya başlar, boş konuşunca da hem kendine hem de başkalarına zarar verir. Bu sebeple Hz. Ömer (r.a), oğullarına şu tenbihte bulunurdu: “Sabaha çıktığınız zaman etrâfa dağılın (herkes kendine bir iş bulsun), bir evde toplanıp kalmayın. Çünkü ben, bir arada kaldığınızda çekişerek birbirinize küsmenizden veya aranızda bir fenâlık çıkmasından korkuyorum.” (Buhârî, el-Edebü’l-müfred, no: 415)


GENÇ'ın Yazısı.