Ali Görkem Userin

(Uçuş Denemeleri, İbrahim Tenekeci, Profil Yayınları, Deneme)

Durun durun. Hemencecik kızmayın böyle garip bir başlık attım diye yazıya. Farkındayım, biraz garip ve hatta karışık bir başlık oldu. Lâkin, sözünü etmeye çalışacağım kitabı da ancak öyle tanımlayabildim. Kitabın yazarı İbrahim Tenekeci bir şair aslında; hem de öyle böyle değil, iyi bir şair. Şu güzel dize onundu örneğin: “bir yaprağı kim çizer ağaçtan daha iyi.” Sözünü edeceğimiz bu kitabında ise şiirleri değil denemeleriyle karşımızda. Ama her iyi şair gibi, Tenekeci de yazdığı denemelere şiirinden bir lezzet katmış.

Bu kısa metinlerin kiminde bir uzak hatırayı, kiminde anlık bir gözlemi, kimindeyse hiç umulmadık başka şeyleri anımsatan bir eşyayı buluyoruz. Hepsinin ortak yanıysa, şairin hassas bakışının üstlerinde geziniyor olması. Bir bölümü aforizma gibi, bir diğer bölümüyse kısa hikayeler. Ama hepsi okuyanı şöyle bir silkeleyen, sözü edilen -daha doğrusu işaret edilen- durumu düşünmeye yönelten ve biraz da kendine getiren türde metinler. Çoğu, şaire özgü bir ironiyle örülmüş bu yoğun metinlerin kimini şiir parçacıkları olarak okumak da mümkün.

“Yaşıyorum, beni meşgul etmeyin. Bu bir cümledir. Fakat isterse dize de olabilir, özlü söz de. İnsan da böyledir. Ne isterse olabilir, hatta insan bile olabilir.” bölümü, kitabın tarzına dair güzel bir örnek mesela.


GENÇ'ın Yazısı.