A. Yasin Demirci

Gençlerden söz açılınca, zamane gençlerinin müzik ve spordan başka bir şeyle ilgilenmediği yönünde değerlendirmelere sıklıkla karşılaşıyoruz. Gençler hakkında böyle bir genellemenin doğru olmadığını ifade etmekle birlikte tespitin önemli ölçüde yerinde olduğu da yadsınamaz bir vakıa. Nitekim kimi yarışma programlarında bunun örneklerini müşahede ediyoruz. Geçenlerde gençlere yönelik hazırlanan bir tv programını izledim. Programın gençlerimizin hali pür melalin ortaya koymak adına sokakta gerçekleştirilen “sözlü test” tarzı bölümünde lise ve üniversite adayı gençlere bir takım genel kültür soruları soruluyor. Alınan cevaplar gerçekten düşündürücü.

Örneğin; 1milyarda kaç sıfır vardır? sorusuna, üniversite adayı genç cevap verecek ama biraz daha açıklama istiyor;

-YTL mi TL mi?

Programda buna benzer güler misin ağlar mısın cinsinden soru-cevaplar gerçekten insanı hayrete düşürecek kadar çoktu...

Peki Ortadoğu`nun gençleri nasıl dersiniz? Körfez ülkeleri genelinde yapılan bir araştırmanın sonuçları da yok aslında birbirimizden farkımız türünden bir sonuç çıkarmış. Genel kültür tarzında sorulardan biri olan “küreselleşmeden ne anlıyorsunuz” sorusuna bölge ülkelerinin 18-25 yaş arasındaki gençlerinin %90`ının “küreselleşme” kavramının ne olduğunu bilmediğini ortaya çıkarmış. Küreselleşme kavramını bilmeyenler arasında Suudi Arabistanlı gençler birinci olmuş!

Doğu`nun gençleri böyle de Batı`nın gençleri ne âlemde peki?

National Geographic dergisinin Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İsveç, Japonya, Kanada ve Meksika`da 18-24 ve 25-34 yaş arası 3250 genci ihtivâ eden coğrafya anketinin sonuçları medenî dünyanın ne kadar seviyeli (!) gençlere malik olduğunu göstermesi açısından önemli.

Amerika gençlerinin % 11`i kendi ülkesini haritada gösteremezken, % 29`u kıyısında bulunduğu Pasifik Okyanusu`nu bulamamış. Üçte biri kendi ülkelerinin 289 milyon olan nüfusunu 1-2 milyar olarak tahmin etmiş. Aynı şekilde Japonların % 58`i, Fransızların % 65`i ve İngilizlerin % 69`u da Pasifik Okyanusu`na `Fransız` kalmış.


GENÇ'ın Yazısı.