İbrahim Refik

Çanakkale`ye saldıranların görünen amacının Boğaz`ı geçip Istanbul`u işgal etmek olsa da gizli amaçlarının başka olduğunu...

İngiliz Deniz Kuvvetleri Lordu Winston Churchill`in, Londra`daki savaş kabinesi toplantısında Çanakkale üzerine yapılacak seferi, ikinci bir Truva Savaşı`na benzetip eski Yunan medeniyet ve kültürünün tek temsilcisi olarak İngiltere`nin, barbar Türkleri Anadolu`dan atacağını, hatta Orta Asya`ya kadar süreceğini iddia ettiğini...

Bu Truva efsanesinin savaş planına da yansıtıldığını ve 18 Mart`ta Boğaz`a ilk giren savaş gemisinin eski Yunan kültürünün temsilcisi sayılan İngilizlerin Queen Elizabeth gemisi olduğunu ve onun hemen arkasında da, Truva Savaşı`nı çıkaran Yunan Kralı Agamemnon`un adını taşıyan geminin bulunduğunu... Bununla birlikte aynı filoda Phaeton (Güneş Tanrısı Helios`un oğlu), Euryalus (yine Yunan mitolojisindeki kahramanlardan biri) ve Arcadian (mitolojide bir dağ adı) gibi isimleri bulunan gemilerin bulunduğunu… İlginçtir, saldırı hezimetle neticelenince savaş alanından kaçan ilk geminin de Agamennon olduğunu...


GENÇ'ın Yazısı.