Ali Görkem Userin

(Kader: Zeki Demirkubuz, Haz. S. Ruken Öztürk, Dost Yayınları-Ankara Sinema Derneği, Sinema)

Doksanlı yıllar Türk sinemasının önde gelen iki yönetmeninden biri Nuri Bilge Ceylan ise öbürü de Zeki Demirkubuz’dur. Ceylan’ın karakteristik yanı olan yoğun görsel ve fotografik dilin tersine, Demirkubuz bir hikaye anlatmaya ve bir durumu betimlemeye yönelir genelde. Özellikle son filmi Kader (2006) ve öncekilerden Masumiyet (1997) bu durumun somut örnekleridir. Edebiyattan beslenmekte (özellikle Camus ve Dostoyevski’den) bir sakınca görmemek gibi bir artısı da olan Demirkubuz’a ilişkin bir kitap var şimdilerde elimizde: Kader: Zeki Demirkubuz.

Üç bölümlük kitabın ilk bölümünde üç yabancı yazarın (Fredric Jameson, Chris Berry, Olaf Möller) genel Demirkubuz notları, ikinci bölümde yönetmenin filmlerine odaklanan bağımsız yazılar, son bölümde ise Demirkubuz ile yapılan söyleşiler yer alıyor. Kitabın en faydalı kısmı doğal olarak yönetmenin kendi cümlelerinden oluşan söyleşiler bölümüdür.

Bu tarz kitapların güzel yanı, yönetmeni farklı boyutlarıyla (özellikle de filmleri ve yönetmenliği dışındaki yanlarıyla) tanımamıza imkan sunmalarıdır. Ki, bu kitap için de geçerli bir durum bu. Yönetmenin filmografisine âşina olanlar için bir derinleşme aracı, tanımayanlar içinse bir tanışma vesilesi olacaktır Kader: Zeki Demirkubuz.


GENÇ'ın Yazısı.